Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Försvaret har hört av sig till Säkerhetspolisen som har hört av sig till Justitiekanslern, och nu funderar JK på om det ska inledas förundersökning: för tryckfrihetsbrott och/eller brott mot tystnadsplikten. Det handlar i första hand om SvD:s avslöjande av flygets passivitet i samband med den ryska övningen över Östersjön i slutet av mars, men även SVT-inslag har granskats.

Rapporteringen om den frånvarande incidentberedskapen har väckt stor uppmärksamhet. Försvarsministern har uttalat stort missnöje med att uppgifter kommit till allmän kännedom.

Det hela är rätt remarkabelt. Ty för vem kom rapporteringen som en nyhet? Ryssland? Men det var ju ryska plan som genomförde övningen, och det lär inte ha gått dem förbi att de inte fick svenskt sällskap. Nato? Men alliansens plan lämnade marken och har noterat samma sak. Så vad främmande makt beträffar har rapporteringen inte inneburit något avslöjande. Däremot har den gjort allmänheten i Sverige – inklusive ledamöter av försvarsutskottet – uppmärksam på hur landet ligger och vad urholkningen av försvaret betyder i praktiken. Denna folkbildning har givit försvarsdebatten ökad intensitet och kvalitet – och ska nu möjligen leda till förundersökning.

Statsmakten förmår inte bevaka vårt luftrum. I stället går man på dem som bevakar detta faktum. Om detta kan man säga mycket, men inte att det är imponerande.

 

Arkiv