Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Av 59 högskolor och universitet som har ansökt om att examinera grundlärare är det bara 32 som får sin ansökan beviljad av Högskoleverket, rapporterar Ekot. Det låter inte bra, men likväl rätt och riktigt. Om inte ansökan, eller än värre utbildningen i sig, uppfyller de krav som ställs så ska man naturligtvis inte heller få något tillstånd. I förlängningen handlar det om vilken kvalitetsnivå vi vill ha på våra lärare, och där har vi som bekant en del att hämta in.

Intressant är därför de olika reaktionerna från de två lärarfacken. Här om någonstans torde man måna om utbildningarnas kvalitet. Lärarförbundets ordförande säger följande till Ekot:

– De många avslagen gör att det blir svårt att klara lärarförsörjningen, framför allt i norra Sverige och Stockholmsregionen.

Hennes förbund kräver därför att ”HSV, lärosätena och regeringen nu agerar snabbt för att säkra utbildningen av nya grundlärare”.

Det är ju ett klokt krav så tillvida att målet för hennes önskan är något vi alla delar. Det är klart att vi alla hellre vill att det här fungerar – och det snabbt – än att det inte gör det. Men gissningsvis sitter varken HSV eller regeringen och tjyvhåller på alternativa lärarutbildningsinstanser som de kan plocka ur bakfickan. Anledningen till att vi har hamnat här är ju tvärtom att en länge behövd uppstyrning av lärarutbildningarna nu tar sin början. I det avseendet är ju HSV:s hårda behandling av universiteten och högskolorna något vi bör välkomna, snarare än sörja. Visst är lärarförsörjningen viktig, men bara om den försörjer våra skolor med bra lärare. Annars förlänger vi ett redan djupt liggande problem.

Så har vi Lärarnas Riksförbund, som reagerar genom sin ordförande Metta Fjelkner. Deras synpunkter lyder som följer:

– Det är bra att HSV har hållit en hög standard och inte tagit andra hänsyn när de har delat ut tillstånden.

– Detta känns som en garanti för att de som antas till de olika grundlärarutbildningarna hösten 2011 verkligen kan se fram emot en utbildning som ger god förberedelse för arbetslivet.

Samt:

– De lärosäten som har fått examensrätt bör få möjlighet att ta in fler studenter om det behövs.

Ah. Konstruktivitet. Vilken himla bra egenskap det är! Kan vi månne kräva att den lärs ut till blivande lärare?

Arkiv