Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Att skolvalet har segregerande effekter har diskuterats en hel del senare år. Med rätta, ska tilläggas, det är en viktig fråga som inte bör slätas eller hoppas över. Samtidigt är det inte heller en bra idé att förenkla den. De segregerande effekter vi kunnat se innebär på intet vis att frånvaron av val skulle innebära frånvaron av segregering. Sannolikt tvärtom.

Däremot är det helt klart så att skolvalssystemet inte informerats tillräckligt eller i alla fall att valet har praktiserats långt mer av exempelvis barn till högutbildade föräldrar med svensk bakgrund än av barn som befinner sig något eller några snäpp ner socioekonomiskt eller barn med utländsk bakgrund. Om redan valet är snedfördelat är det ganska självklart att effekten blir segregerande.

 

Därför är det med viss glädje jag tar del av nyheten att Botkyrka kommun kommer att gå miste om ungefär sex miljoner kronor i elevintäkter bara under hösten. Nej, det är klart att den förlusten i sig inte är rolig för kommunen, men skälet till den försvunna intäkten är att mängder av elever på skolorna i Norra Botkyrka lämnar kommunen för andra stadsdelar och skolor.

Helt säker på varför är kommunen inte än, men spekulationerna kring avhoppen kretsar förstås i hög grad kring att många elever helt enkelt söker sig till mindre segregerade miljöer.

Ett elevavhopp i Botkyrka gör inget trendbrott, men jag hoppas att vi snart får fler nyheter i denna riktning. Det vore en fingervisning om att skolvalet så smått börjar få sitt breda genombrott och fungerar som det är tänkt, det vill säga som ett val för alla.  Det vore mycket välkommet.

 

Arkiv