X
Annons
X

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I den svenska skolan är inte självklarheter alltid självklara.
Smaka på det här: ”Särskilt glädjande är det att lärare i de tidiga årskurserna får en gedigen utbildning i läs-, skriv och matematikinlärning.”

Lärarförbundets kommentar till de utredningsdirektiv för en ny lärarutbildning som utbildningsminister Lars Leijonborg presenterade i går, säger egentligen det mesta om läget. Lärarna är skolans viktigaste resurs, men de som blir lärare kommer dåligt rustade till jobbet.

Kritiken mot utbildningens kvalitet har varit massiv. Högskoleverket har samma uppfattning som lärarstudenterna. Det är för dåligt och för slappt. Många hoppar av. Andelen som har lärarutbildning som förstahandsval sjunker.

Leijonborgs beställning av mer ämneskunskaper är välkommen. Detsamma gäller utredningens uppgift att lägga förslag om en återgång till flera olika lärarexamina i stället för dagens enda. Det är sällan som en storlek passar alla – och den passar särskilt illa för något som i realiteten är olika jobb.

Arkiv