Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Peter Santesson gör en intressant spaning på Inslag.se. Det handlar om ett uttalande som inte fördes på tal i helgens lördagsintervju med Mona Sahlin i Sveriges Radio. Att det inte kom upp är nästan konstigt, givet att uttalandet i fråga kommer ifrån en äldre lördagsintervju med samma Sahlin, då hon sade helt andra saker än nu angående hur hon skulle agera om Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Jämför själva!

”Jag kommer aldrig att söka samarbete med Sverigedemokraterna. Jag kommer aldrig att aktivt räkna med deras röster. … Men vi i den demokratiska oppositionen måste också kunna vara en opposition och lägga våra förslag. Det är bara statsminister Reinfeldt som kan undvika en situation där Sverigedemokraterna kan sitta mitt emellan.


Samma fråga ställdes till samma oppositionsledare i samma forum för knappt ett år sedan. svarade Sahlin i Ekots lördagsintervju:


Jag har bestämt mig för att så här måste det vara: Man kan aldrig som socialdemokrat räkna in ett stöd från Sverigedemokraterna. Man kan aldrig bygga en politisk majoritet i någon politisk instans på Sverigedemokraternas stöd. Om vi lägger fram förslag, så måste de vara förankrade i något annat parti om det handlar om att få majoritet. … Om en socialdemokrat någonstans räknar med Sverigedemokraternas stöd för att få igenom en sak, då är det fel. Då bryter det mot den princip som socialdemokratin ska stå för.”

Sahlin må använda formuleringen ”jag har alltid sagt” ofta och gärna. Men allra oftast verkar hon använda den när hon i själva verket säger något helt nytt…

Till detta kan läggas att Sahlin flera gånger under valrörelsen tillfrågades om vad hon skulle göra om det rödgröna blocket blev större, men SD kom in. Vid inget av dessa tillfällen sade hon att hon skulle söka upp hela Alliansen. Tvärtom var Sahlin väldigt tydlig med att det i så fall skulle bli Centerpartiet eller Folkpartiet hon skulle vända sig till.

Ändå har Sahlin funnit det upprörande när Fredrik Reinfeldt har gjort exakt samma sak – nämligen vänt sig i första hand till det parti han ser flest beröringspunkter med. Konstigt.

Nyss meddelade Miljöpartiet att det inte blir någon koalition med regeringen – och att regeringen heller inte har erbjudit någon sådan lösning. Det är förmodligen en lösning som passar båda sidor bäst just nu. Samtidigt förklarade språkrören att uppgörelser med regeringen inte var otänkbara under mandatperioden – exempelvis i asyl- och invandringspolitiken.

Vilka frågor man kan enas om är en senare fråga, men den dörr MP öppnar innebär också att Miljöpartiet inte har rätt att sura om Socialdemokraterna gör upp med regeringen på andra områden.

Alltså. Minoritetsstyre och breda lösningar där det är möjligt ser ut att bli mandatperiodens melodi. En rätt välbekant visa, när man tänker efter…

Arkiv