Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Försvarsminister Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göranson sken båda som solen i Karlstad när Försvarsmakten i dag tog farväl av värnplikten vid en ceremoni på Stockholms slott. Flottans musikkår i flotta vita uniformer spelade och högvakten i blått marscherade. Det var festligt.

ÖB talade om de fina åren med värnplikten, men hävdade att numera så ingår Sverige i ett lag och därför duger inte värnplikten längre. Nästan i nästa ögonblick prisade han dock de förband som nu är på plats i Kosovo, Adenviken och i Afghanistan…

Tyvärr är det mer än symboliskt att ÖB bara talade om långt-bort-i-stan-doktrinen.

Efter 109 år försvinner alltså värnplikten. Påpassligt har tidskriften Soldat & Teknik kommit ut med ett nostalginummer om beredskapsåren, Draken, Kalixlinjen m m. Synd bara att numret inte tar upp det hemliga svenska militära samarbetet med Natoländer – ett välkänt faktum som ändå har svårt att tränga igenom neutralitetsmytologin.

Expressens ledarredaktion verkar Pingsten redan ha infallit och man skriver i hänryckta ordalag om hur förträffligt avskaffandet av värnplikten är. Trots att pliktsystemet producerar toppförband anser man på Expressen att plikten är omodern. Till bilden hör förstås att yrkesförsvaret passar bättre in i deras vision av att den nationella dimensionen av försvarspolitiken: Försvaret av Sverige är också omodernt.

DN-kultur (30/6) har givit plats åt Expressens tidigare politiske redaktör PM Nilsson som beskriver värnplikten närmast i termer av ett modernt slaveri.

Det kan jämföras med Försvarsmaktens mätning av opinionen hos den sista kullen värnpliktiga. Opinionspejlingen omfattar 2328 värnpliktiga och av dessa har 92 procent svarat. Rekordmånga är för att göra försvarsministern och ÖB ledsna.

Bara 28 procent vill införa yrkesförsvar (det som går under det officiella namnet frivilligförsvar). 2008 var det 36 procent och om man går tillbaka till 2004/05 var det hela 47 procent som ville avskaffa värnplikten.

Av det tillfrågade vill 56 procent behålla plikten.

94 procent svarade att de gjorde lumpen av egen fri vilja.

Arkiv