Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Tidningsutgivarna, TU, deklarerar via sin vice ordförande sitt stöd för Nerikes Allehanda, efter att Iran framfört klagomål till Sveriges regering om dess publiceringar:

– Yttrandefrihetens styrka
ligger i att den tolererar – och skyddar – inte bara de bekväma,
harmlösa och okontroversiella åsikterna utan också de som är smaklösa,
kontroversiella, upprörande och stötande. Oavsett vad man tycker om Mohammed-teckningarna i sig måste de därför kunna publiceras,
debatteras – och kritiseras.

– Från Tidningsutgivarna vill
vi uttrycka vårt fulla stöd för Nerikes Allehandas – och alla andras –
tryck- och yttrandefrihet. Det är oerhört viktigt att den svenska
regeringen står upp och markerar att vi i Sverige har såväl tryck- och
yttrandefrihet som religionsfrihet och att den ena friheten inte får
utesluta den andra, säger PeO Wärring.

Arkiv