Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Finanskrisen sätter sprätt också på den inhemska debatten. Än så länge är det mer väsen från Pär Nuder än från hans efterträdare Thomas Östros, men säkert lär den senare låta höra av sig under dagen.

Under tiden hörs snart sagt inte ett ljud från Lars Ohly, vilket måste anses en smula underligt. Borde inte finanskrisen vara vänsterpartiets egen julafton? Är det inte nu Ohly ska ta till orda och med besked skåpa ut allt vad kapitalism och marknadsekonomi heter?

På Axess blogg ges en tänkbar förklaring till Ohlys ”dånande tystnad”:

”I ett läge där kapitalismen visar sina blottor, framstår det som märkligt att tystnaden från Lars Ohly är lika dånande som hos nyliberaler och laissez-faire-ekonomer. Orsaken är att Mona Sahlin gjort klart för Vänsterpartiet att det är en fientlig handling mot socialdemokraterna att gå till generalangrepp mot kapitalet.

(…)

Att Ohly är osynlig i ett läge när man förväntar sig att han ska stå på barrikaderna beror på krass maktpolitik: han vill hålla sig väl med sossarna. Mona Sahlin har gjort klart att vänsterpartiets motstånd till utgiftstak och överskottsmål i statsfinanserna inte är förhandlingsbart. Om partiet vill vara med vid köttgrytorna, det vill säga vid utdelningen av statsrådsposter, gäller det att anpassa sig till realiteter.”

Arkiv