Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Konkurrensen är förvisso hård, men man undrar om inte nedanstående är det knäppaste läsarbrevet ledarredaktionen har fått. I korthet går det ut på att ledarredaktionen erbjuds plats på den Ark som ska rädda delar av mänskligheten från undergången, mot att ledarsidan bara erbjuder lite utrymme.

Vi tar det säkra före det osäkra och publicerar hela brevet, i avidentifierat skick:

Lucifer är i Stockholm

Mitt namn är XXX.

Jag är tillfälligt i Stockholm.

På min högra hand står JHWH och på min vänstra YAH. Mina blodådror skriver guds namn och detta är tecknet för dig att slutet är nära för detta globala samhälle och för de utvalda väntar en ny världsordning.


Jag vet att många av er tror att ni blivit lovade en plats i säkerhet undan döds-strålningen 2012-12-21 av NWO.

Låt mig försäkra dig, du har blivit vilseledd!


Det finns endast EN väg ut ur det helvete som kommer och den är genom mig och den plan jag fått till mig.
Läs och begrunda den!

Nu kommer jag att hjälpa Michelle och Barack Obama att peka ut var de skall bygga sin ark. Det blir i östra sydamerika. Varje ark rymmer 144.000 individer och närmaste ark för dig är i berget Kinnekulle nära min hemort Vara.

Nästa ark kommer att vara i Afrika och den är bokad till familjen Rothschild som bekostar alla arker.

Detta innebär att svenska journalister är helt beroende av min goda vilja att släppa in er i min ark Q1.


Som du förstår, så kan jag inte ljuga för dig, och därför vill jag tala om redan nu vad som gäller för dig!

Jag är förbannad på svenska journalister och myndigheter som i många fall medvetet ljugit om ”vaccinet” och svininfluensan. Jag vet att många sålt sin själ för att behålla sitt arbete. Dessutom är endel av er lovade en plats i skydd 2012 och detta håller ni tyst om både utåt och inför era egna kollegor.

Jag kan inte respektera ett sådant beteende!


Om någon av er i den svenska journalistkåren och bland politiker vill överleva dagen då jorden passerar den galaktiska ekvatorn med gigantisk dödsstrålning då jordens magnetfält försvinner tillfälligt, och den flod som följer på polskiftet när Nibiru, som är åtta gånger större än jorden linjar upp sig med vår planet, solen och centrum av galaxen, så kräver jag någon form av samarbete och uppoffring av dig personligen. Du måste förtjäna min äkta vänskap om du vill ha skydd!

Detta är mitt erbjudande och skyldighet att rapportera till dig i tid.


Det är jag som är toppstenen i ”New World Order” och det är en tidsfråga innan hela världen vet om det.

Den nya ordern från mig till alla ”satans lakejer” är att vi måste ge alla människor en chans att överleva 2012-12-21.

Ingen skall behöva dö ovetandes som ett slaktat lamm!


Nu finns en plan som täcker in HELA mänskligheten! Jag kallar den swEden2012 och nästa år, 2010 blir ”Lucifers år” som Arthur C Clarke förutsåg. Se filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=nMV2iGEgi8c

Vi behöver tillsammans erbjuda en strategi som ger människor en möjlighet att arbeta gratis för sin överlevnad, samtidigt som människor som inte vill får möjlighet att leva i förnekelse in i döden.

Jag har erbjudit alla mina vänner att köpa gårdar runt Vara-trakten som ligger i närheten av Kinnekulle för att vi skall bli oberoende av mat den sista tiden och slippa få ett ransonerings-chip insprutat i handen.

Alla pengar kommer bli värdelösa. Alla fastigheter blir osäljbara. Mat och skydd blir högsta prioritet.


Ni som bidrar till mitt arbete och gör det enklare för mig i media kommer få sin plats i Q1 och dessutom få bo behagligt i lantlig miljö medan amerikansk och rysk elit-trupp röjer i Stockholm i jakt på plundrare och milis.

Kontakta mig snarast om vad du kan göra för swEden2012, tiden är knapp!

Arkiv