Annons

Ledarbloggen

Inger Björk

Inger Björk

Claes Arvidsson påstår i sin ledare 26 maj att Sida och Forum Syd ägnar sig åt ”Operation Skademinimering” istället för att ”ta åt sig av den synnerligen grava kritiken” med anledning av Riksrevisionens granskning av en knapp procent av biståndsprojekt genom enskilda organisationer.

Sidas granskning utfördes på rekommendation av Riksrevisionen för att utreda de indikationer på oegentligheter som Riksrevisionen hittat. Två av fem fall visade sig stämma men bedömdes inte vara av den omfattningen att en polisanmälan behövdes. Dessa fall har alltså inte varit föremål för någon förundersökning hos åklagare, en felaktig uppgift som SvD beklagligtvis sprider vidare. Mellan raderna lyser budskapet klart: oavsett resultat av granskning är vi och våra samarbetsorganisationer fortsatt misstänkta för korruptionsbrott!

Att 30 000 kronor blir felaktigt bokförda som en kostnad i ett projekt ( ett av de två konstaterade fallen av oegentlighet, det andra fallet gällde en jävig revisor som f.ö. avpolletterades redan 2005 ) är naturligtvis ett oegentligt agerande. Det är inget vi försvarar, inte slarv och brister heller.

Claes Arvidsson utgår från att Forum Syd inte har tagit åt sig av kritiken, vilket är både osant och insinuant. Vi hela tiden tydligt och offentligt deklarerat att bristande hantering av bokföring och verksamhet inte är acceptabelt. Vi har prioriterat och lagt mycket tid på att skärpa rutiner och tillsammans med Sida åtgärda systemet för kontroll och uppföljning. De organisationer det gäller har fått genomföra en rad åtgärder, bland annat återbetalning. Vi har alltså agerat, något annat hade varit befängt med tanke på vår verksamhet och det ansvar vi har.

Vi tycker däremot att det är viktigt med en någorlunda sansad diskussion och det har vi försökt föra fram. Stundtals har debatten tagit orimliga proportioner där det talats om miljoner och miljarder som bara försvinner. När det i själva verket har handlat om jämförelsevis mindre summor. I SvD:s ledare görs samma koppling, den här gången till Jan Mosanders på många sätt vällovliga granskning av företrädesvis budgetbiståndet och stöd till stora näringslivssatsningar. Vilket ligger på en helt annan nivå än biståndet via enskilda organisationer.

Riksrevisionens resa var på många sätt äventyrlig, det har vi förstått inte minst av deras egen intressanta dokumentation. Revisorerna verkar heller inte haft det så lätt med planeringen. Budgeten på nära 2,9 miljoner kronor blev 4,4 miljoner innan allt var klart. Det man kan undra är – vem granskar Riksrevisionen? Svenska Dagbladet?

Arkiv