Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Tio miljarder till försvaret! Det trumpetar parterna stolt ut, nu när det uppnåtts en bred parlamentarisk överenskommelse om försvarsanslagen för de närmaste åren. Men det är knappast läge att plocka fram champagnen.

Överenskommelsen visar nämligen att det råder bred parlamentarisk enighet om att försvaret ska fortsätta vara systematiskt underfinansierat. Det råder bred parlamentarisk enighet om att försvaret inte ska få de anslag som krävs, för att nå de mål som det råder bred parlamentarisk enighet om att försvaret ska nå.

ÖB har beräknat att det krävs ett årligt tillskott om cirka fyra miljarder kronor för att försvaret ska kunna uträtta det som politikerna bestämde i försvarsreformen 2009. Dagens överenskommelse om tio miljarder extra under sammanlagt fem år är hälften av det.

Man ska samtidigt veta att det inte gäller några militära utsvävningar, precis. ÖB:s beräkningar om vad som krävs avser det som elakt kallas enveckasförsvaret. Med allt på plats kan Sverige försvaras i en vecka, om nu angriparen är omtänksam nog att begränsa sitt anfall till en specifik plats.

Man kanske kan vara ännu mer elak, och säga att med dagens överenskommelse kortas veckan till 3,5 dagar. Det räcker till onsdag kväll. Lillördagsförsvaret.

Det kunde förstås ha varit värre. Regeringens utgångsbud låg vid 6 miljarder kronor. De borgerliga partierna har pressat fram mer pengar, det ska erkännas. I opposition. När Alliansen satt vid makten var kranen hårt åtvriden. Här är alla medskyldiga.

Tio extra miljarder, säger de nu. Men dagens extramiljarder är inget annat än en delbetalning – försenad och närmast framtvingad som gällde det en politisk skuldsanering – på en sedan länge lagd beställning.

Överenskommelsen visar att Sverige lider av ett försvarspolitiskt systemfel. Vår modell gör det möjligt för politikerna att fatta beslut om vad försvaret ska uträtta, men förpliktigar dem inte att tillse att erforderliga resurser finns. Inte ens när det säkerhetspolitiska läget försämrats allvarligt, kan pengarna skakas fram.

Tio miljarder extra! Här ska firas, verkar det som. Och visst är det läge för skumpa. Om det är ryskt bubbel man gillar.

Arkiv