Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson uppfattar i sin replikmin replikSvD-artikeln 9/2 att han inte får svar på sin fråga om antalet krigsförband gripbara här och nu. Det finns det därför en anledning att förtydliga detta.

Försvarsmaktens insatsorganisation består av ett antal krigsförband. En del av dessa (cirka 27 000 man) har en hög tillgänglighet, gripbara här och nu. Med förvarning och efter politiska beslut tillkommer ytterligare ett antal krigsförband (cirka 23 000 man).

Vilka krigsförband i detalj som Försvarsmakten har framgår av vår årsredovisning som är öppen information. Regeringen beslutar i stort vilka krigsförband som ska finnas samt vilken tillgänglighet dessa ska ha. Mindre förband och detaljerna i detta är en fråga för Försvarsmakten.

Som krigsförband finns allt ifrån brigadstaber, mekaniserade bataljoner till mindre förband som transportledning och sjukvårdsförstärkningskompani. Sammantaget summerar dessa krigsförband i insatsorganisationen till cirka 50 000 man varav alltså cirka 27 000 finns tillgängliga för samhällets beredskap här och nu.

Generellt kan sägas att de förband som är gripbara omedelbart är de som står i beredskap eller används för internationella insatser, insatsberedda skyddsstyrkor, strategiska reserven, hemvärnsbataljoner, huvuddelen av våra marin- och flygstridskrafter, delar ur logistikförbanden samt vår lednings- och sensorförmåga. Exakt tillgänglighet för enskilda förbandskomponenter är en hemlig uppgift.

Riksdagens inriktning är att tillgängligheten och användbarheten ska öka för hela insatsorganisationen. Det är detta som går under benämningen insatsorganisation 2014 (IO14).

Erik Lagersten

Informationsdirektör

Arkiv