Annons

Ledarbloggen

Paulina Neuding

Paulina Neuding

Paulina Neuding har naturligtvis rätt när hon påstår att det inte är för min skull någon ska hjälpa en medmänniska i nöd (SvD 29/7). Men att det därför inte skulle behövas en ”civilkuragelag” är ett underligt resonemang. Vilka andra lagar omfattas i så fall? I många europeiska länder finns sedan länge lagstiftning som innebär att någon kan ställas till svars för försummande av räddningsåtgärd. Regeringen har gjort bedömningen att det behövs också i Sverige och ska därför utreda frågan. Konstigare än så är det inte. När svenska folket har tillfrågats säger en bred majoritet att de gärna ser en sådan lag och att den skulle göra att de kände sig tryggare. Troligen för att det skulle uppmuntra till gemensamma tag om någon behöver hjälp. En lag förändrar inte allt men kan medverka till en välbehövlig attitydförändring när det gäller ansvarstagandet för våra medmänniskor.

Inger Davidson (kd)
Vice ordförande i justitieutskottet

Arkiv