Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

Stora och viktiga avvägningar väntar Försvarsmakten i en framtid som är allt annat än förutsägbar. Ekonomi, energi och folkliga uppror i omvärlden – till stor del genererade av sociala medier – är några av orsakerna. I den situationen är det nödvändigt och viktigt att diskutera vår framtida försvarsmakt. Där bidrar SvD:s ledarsida (och nu senast med en serie artiklar 15/1, 16/1, 17/1, 18/1 och 20/1).

Men ibland blir det alltför onyanserat.

1936 avled fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm efter att ha injicerats med desinfektionsmedel i stället för bedövningsmedel. Det är ursprunget till ”Lex Maria. I SvD 18/1 vill Claes Arvidsson att en liknande mekanism införs i Försvarsmakten för att motverka alla ”skandaler som kantar Försvarsmakten”.  Arvidsson har en tendens att benämna det som han själv inte gillar för skandaler. Att dra paralleller med Lex Maria är absurt.

Försvarsmakten har de senaste åren arbetat hårt med öppenheten. Vi vill att våra anställda ska berätta om de upplever något som är fel. Jag påstår dessutom att vi tar brister på stort allvar och att våra kommunikatörer berättar om både det som vi gjort bra och sådant som går fel. Men naturligtvis kan vi inte göra alla nöjda. Vi kan bara göra vårt bästa.

Det gör vi också när vi rekryterar våra högsta chefer. Våra chefer tillsätts efter sökförfarande (överste, kommendör och motsvarande civila) där förbandstjänsten är en mycket viktig parameter.  Vi kommer inom några år ha ansökningsförfarande som huvudprincip för alla anställda.

Arvidsson vill också att Försvarsmaktens högkvarter ska reduceras och hävdar att vi har ”personal från en annan tid”. Jag är van vid påhopp på min personal. Påhopp som oftast bygger på okunskap. Vi bemannar fastställda befattningar med kompetent personal. Vi arbetar dock ständigt med att reducera högkvarteret.

Vidare förslår Arvidsson återgång till strikta försvarsgrenar. Även om jag anser att det vore en suboptimering är det upprörande att påstå att dagens produktionsledning inte tar ansvar. Produktionschefen har tillgång till personal med djup detaljkunskap inom alla tjänsteområden.

Vi tål syn, apropå Claes Arvidssons förslag med en granskande försvarsinspektion. Men frågan är hur effektivt det är med en sådan då Försvarsmakten redan nu är en av de mest granskade myndigheterna i landet.

Jan Salestrand
Chef Ledningsstaben och Högkvarteret

Arkiv