Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Claes Stråth med lång erfarenhet av att medla mellan arbetsgivare och arbetstagare har precis träffat arbetsmarknadsministern och överlämnat ett utredningsförslag om ytterligare en anställningsform. Den kallas utbildningsanställning och ska erbjudas personer som är under 23 år. Anställningen ska gälla i ett och ett halvt år och därefter ska den övergå i fastanställning. Men under perioden ska uppsägning vara möjlig ”med kort varsel, utan angivande av skäl”.
Hillevi Engström har tagit emot förslaget och ska nu läsa och begrunda. Vi får se vad hon kommer fram till…
Kanske närmar sig regeringen med tiden en mer pragmatisk syn på las? Tiden kommer i alla fall att visa hur grupper fastnar i utanförskap och då är ju fler ingångar desto bättre. Stråths utredningsförslag kan vara en sådan ingång.

Arkiv