Annons

Ledarbloggen

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson

I den första partiledardebatten efter alliansregeringens valseger 2006 klargjorde Peter Eriksson att miljöpartiet kommer att vara konstruktivt och medverka i saker partiet tycker är viktiga. En av de viktiga saker som Eriksson syftade på var just arbetskraftsinvandringen.

Redan 2003 tog de fyra borgerliga partierna tillsammans med mp ett riksdagsinitiativ med resultatet att en motsträvig socialdemokratisk regering tvingades ta itu med hur regelverket för en utvidgad arbetskraftsinvandring borde se ut.

Nästa steg togs i dag genom lagrådsremissen som migrationsminister Tobias Billström presenterade tillsammans med Mikaela Valtersson, mp:s gruppledare i riksdagen.

Regeringens arbetslinje går som en röd startkabel genom batteriet av åtgärder och en rad orimligheter tas bort. Exempelvis ska ingen som har ett arbete här tvingas lämna landet. Kunskaper som utomeuropeiska gäststudenter förvärvar vid svenska lärosäten, utbildning som vi bekostar, ska i möjligaste mån tas till vara på den svenska arbetsmarknaden. Och den som får ett arbetserbjudande i Sverige behöver inte som hittills resa tillbaka till sitt hemland för att söka arbets- och uppehållstillstånd, utan kan göra det härifrån.

För det fall någon drog den ganska rimliga slutsatsen att uppgörelsen slår in en kil mellan s och mp kablade Sveavägen 68 snabbt ut att v och mp på fredag ska hälsa på hos den socialdemokratiska partistyrelsen. Det kan bli ett frostigt möte.

Den förra regeringen och LO var inte glada när fri rörlighet för arbetare infördes inom den utvidgade europeiska unionen, och nu öppnar den tänkta samarbetspartnern mp för arbetskraftsinvandring från all världens länder.

Sedan kan man i och för sig undra vilken betydelse reformen i praktiken får då nyckelbegreppet är ”arbetskraft med rätt kompetens”. Men det är kanske onödigt grubbel. Varför skulle Svenskt Näringsliv annars applådera förslaget med sådan entusiasm och hänvisa till att många svenska företag i dag har svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens?

Företagarnas riksorganisation talar lyriskt om en uppgörelse över blockgränserna som ytterst handlar om landets välstånd. Det är bara att instämma. Billström och Valtersson har uträttat storverk genom sitt gemensamma initiativ. Särskilt mp har lyft sig själv i håret då man skriver under på att den tidigare så förhatliga tillväxten nu till och med är nödvändig.

De trumpnaste minerna i går stod som vanligt socialdemokraterna och vänstern för. Argast är man på förslaget om att Arbetsförmedlingen inte i varje enskilt fall ska få pröva om arbetskraft redan finns tillgänglig, utan att arbetsgivarens bedömning av vad han eller hon behöver för slags kvalifikationer hos nyanställda, ska väga tyngre.

Ingen blir väl jätteförvånad över att det inte ingår i vänsterns föreställningsvärld att privata arbetsgivare till skillnaden från Arbetsförmedlingen slavar under kravet att gå med vinst för att säkra företagets överlevnad och de anställdas inkomst. Mer svårbegripligt är hur socialdemokraterna kan hoppa i samma gamla galna tunna när Mona Sahlin som bäst håller på att profilera om sig till företagarnas bästa vän.

Arkiv