Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Rapport från Bryssel – Vart är EU på väg? Det var rubriken för EU-kommissionären Cecilia Malmström anförande på Rikskonferensen i Sälen i dag. Svaret är mer överstatlighet – och om Malmström skulle få sin vilja igenom blir det ännu mer av den varan. Tondövheten är påtaglig.

Malmström påminde om att förslag om att flytta suveränitet från den nationella nivån till EU-nivån som ansågs vara helt i det blå under processen att ta fram Lissabonfördraget nu har blivit verklighet i kölvattnet på den ekonomiska krisen. Det gäller till exempel kommissionens granskning av medlemsstaternas budgetar.

Malmström ser gärna att detta tas vidare med EU-koll på att politiken i medlemsländerna står i överensstämmelse med EU:s värderingar såsom de uttrycks i fördraget. Pläderingen skedde mot bakgrund av den i och för sig oroande utvecklingen i Ungern, men är det verkligen rätt väg att gå?

Kommissionären hade inget att säga om det legitimitetsproblem som följer av en ökad överstatlighet. I MSB:s Opinioner 2012 säger sig 56 procent av de tillfrågade att de är mycket oroade eller ganska oroade över EU:s ökade överstatlighet.

Det är klart att också detta är ett problem.

 

Arkiv