Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Var med i P1:s God Morgon Världen i morse tillsammans med Lotta Gröning och Hanne Kjöller. Ämnena var Lars Ohlys framtid, idén att elever ska kunna överklaga sina slutbetyg samt den borgerliga interndebatten om ett eventuellt sjätte jobbskatteavdrag.

Mina inspel i korthet:

1. Lars Ohly kommer inte att sitta kvar efter nästa kongress. Under hans ledning har Vänsterpartiet förlorat i val efter val. Närmaste grannen på det ideologiska spektret, Socialdemokraterna, har förlorat en fjärdedel av sina väljare från 2002 till 2010, och V har inte plockat upp en promille av detta tapp utan tvärtom gått tillbaka med en tredjedel. Det vore obegripligt om Ohly fick förnyat förtroende.

2. Allmän överklaganderätt till elever riskerar att skapa administrativt kaos – det handlar om cirka 200 000 personer per år (grundskolans och gymnasiets avgångsklasser). Men framför allt krävs det en orimlig pappersexercis och dokumentationsplikt ifall rektor ska ha ett rimligt underlag för att överpröva lärarnas beslut. Det är mycket bättre att låta eleverna tenta upp betyg ifall de är missnöjda.

3. Det är långt ifrån självklart att ett sjätte jobbskatteavdrag är den klokaste prioiteringen ifall det uppstår utrymme för fortsatta skattesänkningar, och det gör absolut ingen skada att FP, C och KD ifrågasätter Moderaternas linje. Öppen diskussion visar att det finns intellektuell spänst i borgerligheten och att Alliansen och M är två olika saker.

Arkiv