Annons
X
Annons
X

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Majblommans riksförbund har inkommit med en replik på bloggposten om skolbaler av Hollywoodsnitt. Den lyder som följer:

 

REPLIK

Svenska Dagbladets Sanna Rayman är kritisk till min debattartikel om skolbaler och andra otillåtna avgifter i skolan. Hon undrar vad jag ser framför mig. Är inte detta uppenbart efter tio års debatterande om att slopa otillåtna avgifter i skolan? Just i frågan om skolbaler ser jag framför mig att alla elever som slutar nian eller tar studenten kan vara med på alla festligheter och dela upplevelsen med sina klasskompisar. Tusentals skolor har redan anammat detta, tack vare Majblommans ”tjat” och goda exempel i vår handbok.

Otillåtna avgifter är en mycket viktig fråga som drabbar barn och unga i ekonomisk utsatthet, trots att skollagen och dess skyddsregler är tydliga. Konsekvenserna av att man frångår gällande rätt ser vi på Majblomman varje dag, inte minst genom enskilda ansökningar, undersökningar och i sociala medier där bilden på affischen som Sanna Rayman raljerar kring fått många människor att reagera – med empati.

 

Enligt skollagen är det inte tillåtet att ta ut avgifter i skolan, med undantag för obetydliga belopp vid enstaka tillfällen. I praktiken handlar det om en femtiolapp per termin. Att Rayman ”håller med” om att skolor inte bör belasta föräldrar med ”allt för många extra avgifter” låter bra, men påvisar en missuppfattning. Skolan har över huvud taget inte mandat att debitera föräldrar annat än undantagisvis. Det är inte Majblommans påfund, utan skollagens innebörd.

Att Sanna Rayman personligen inte hade ont av att växa upp i en familj med begränsade ekonomiska möjligheter är inget tungt argument i sammanhanget. Att en ledarskribent drar en generell slutsats av sin personliga erfarenhet är onekligen överraskande. Majblommans lokalföreningar behandlar i detta nu ansökningar från företrädesvis mammor till barn som upplever tillvaron i ekonomisk utsatthet som mycket tärande inför skolavslutningen och sommarlovet. Våra enkäter bland föräldrar, skolpersonal och kommuner bekräftar denna problematik.

Ja, Sanna Rayman. Majblomman har en skyldighet gentemot barn och unga att upprepa vår kritik så länge problemet med otillåtna avgifter i svenska skolor kvarstår. Däremot har Majblomman givetvis aldrig påstått att skolbaler ska förbjudas, lika lite som att vi skulle motarbeta utflykter, teaterbesök och frukt i skolan. Vi rekommenderar som sagt vår handbok om avgifter, där vi presenterar alternativa, lärorika tillvägagångssätt. Grundläggande är empati och kunskap samt långsiktig planering och entreprenöriellt lärande.

Vi gratulerar de många rektorer och lärare som anammat detta synsätt och sett till att alla barn och unga på deras skolor kan hänga med.

Lena Holm

Generalsekreterare för Majblommans Riksförbund

 

SVAR

Det är tydligt av Lena Holms replik att hon hade önskat sig att jag skrivit en annan text än jag gjort. Min poäng är att om man enbart argumenterar genom att påtala för skolorna att ”det ni gör är förbjudet” så är risken uppenbar att de kort och gott upphör med den förbjudna verksamheten. Det som riskerar hända då är att avslutningsbalerna och festerna flyttas utom skolans regi och blir lika dyra eller mer. Varför ett ifrågasättande av valet av opinionsbildande strategi måste tolkas som ”raljans” med själva syftet begriper jag ärligt talat inte.

Ingenstans i min bloggpost raljerar jag med syftet, tvärtom skriver jag uttryckligen att problemet är att Holms höga och smått verklighetsfrämmande tonläge kring ”Hollywood” och finkläder är problemet – inte viljan att säkra alla skolelevers deltagande. Det bortser Holm från i sin replik. För att få till den konfliktlinje hon önskar sig måste hon låtsas att jag raljerat med hennes syfte och antyder sedan att min kritik mot hennes opinionsbildningsmetod skulle grunda sig i att jag saknar empati.

Man kan väl säga såhär. Jag blev inte mer imponerad av Majblommans opinionsbildning nu.

Sanna Rayman

 

Arkiv