Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Jag uppmärksammande för en tid sedan i en op-ed på ledarsidan att betydande skattemedel från biståndsbudgeten – som enligt OECD relativt sett varit högst i världen – gått till de svenska frivilligorganisationernas opinionsbildning i biståndsfrågor i Sverige. Stalinistiska Revolutionär kommunistisk ungdom, Palestinagrupperna (PGS) och det globaliseringskritiska Attac finns bland mottagarna.
Biståndsminister Gunilla Carlsson kritiserar idag i SvD att skattebetalarnas pengar finansierat PGS svenska lobbying- och informationsverksamhet, däribland en skrift med titeln ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”. Ministern framhåller att ”ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning”, vilket står i strid med riktlinjerna för informationsbidraget.

Medan Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo medger att skriften bitvis inte är tillräckligt balanserad, fastslår han att de utbetalda skattemedlen ej kommer att återkrävas med motiveringen att ”det är ett enstaka fall där det blivit fel”. En nyutgiven rapport som granskat Sidas finansiering av PGSs opinionsbildning, menar emellertid att myndigheten under en längre tid finansierat politisk verksamhet som – i strid med svensk Mellanösternpolitik – verkat för omfattande bojkott och sanktioner mot Israel.
Biståndsminister Carlsson – som reformerat biståndspolitiken genom tydligare demokratifokus och krav på resultat, prioriteringar och öppenhet – har nu även tagit initiativ till en välkommen översyn av regelverket för denna typ av statliga bidrag.
Denna granskning bör etablera tydligare riktlinjer och inkludera en utvärdering av informationsbidragens lämplighet och effektivitet. Det handlar i grunden om att säkerställa att det generösa svenska skattefinansierade biståndet inriktas till att främja demokrati, öka respekten för mänskliga rättigheter och motarbeta världsfattigdomen och ej kanaliseras till selektiv och tvivelaktig politisk opinionsbildning i Sverige.

 

Daniel Schatz

 

Arkiv