Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Är det dags att ”erkänna kvinnornas positiva erfarenheter” av könsstympning? ”Många kvinnor som genomgått könsstympning kan njuta av sex, uppleva orgasmer och slippa negativa konsekvenser i sitt sexliv”, berättar RFSU:s sexualpolitiska nyhetsförmedling Ottar rapport.

Tidskriften reser i stället  frågan om motstånd mot könsstympning egentligen är ett utslag av rasism. ”Krav på nolltolerans är diskriminerande baserat på kön, etnicitet, kulturell identitet och könsidentitet”, heter det.

Att fördöma könsstympning är stigmatiserande, påstås det, och har negativa effekter för kvinnorna ifråga. Artikeln framhäver en annan strategi. ”När ingreppet ses som något positivt av omgivningen blir också sex något positivt, och tvärtom.”

Att döma av uttalandena i Ottar så skymmer begreppet könsstympning en kulturhistoriskt värdefull, respektabel och sexuellt gynnsam ritual. Kan Sveriges kritiska hållning mot könsstympning luckras upp?

Socialstyrelsen anser exempelvis att det var problematiskt att byta begrepp från omskärelse till könsstympning. ”Detta termskifte är dock inte alldeles oproblematiskt, eftersom begreppet stympning kan uppfattas som mycket värdeladdat och starkt av berörda personer från de afrikanska länderna.”

Arkiv