Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av Tove Lifvendahls krönikor Att bryta benet på rätt ställe (1/2) och Inte mycket att sätta emot (8/2), har följande kommentar inkommit:

I sina båda krönikor den 1 och 8 februari lyfter Tove Lifvendahl behovet av en förändrad sjukvårdsstruktur i Sverige. Lifvendahl menar att ”dagens system har sådana stora blottor och brister att det framstår som nödvändigt att finna en ny ordning”. Enskilda personers missöden i vården, men även statistik om kvalitetsbrister, leder henne till denna slutsats.

Läkarförbundet håller helt med om Tove Lifvendahls träffande beskrivning av sjukvårdens problem. Nuvarande sjukvårdssystem är inte rustat för att klara varken dagens eller framtidens utmaningar. De 21 självständiga landstingen, varav några få är storstadsregioner och övriga mer eller mindre glesbefolkade, klarar inte att ge alla invånare rätt att välja sjukvård med samma kvalitet.

Den kraftigt decentraliserade sjukvården har även misslyckats med att försörja sjukvården med läkare inom flera specialiteter, inte minst allmänläkare. De mindre landstingen har också betydligt svårare att klara de tunga investeringarna i exempelvis medicinteknik och läkemedel med mera som är nödvändiga för att bedriva sjukvård på ett effektivt sätt. Dessutom finns uppenbara samordningsproblem mellan de självstyrande landstingen. Två tydliga exempel är de skilda och kostsamma IT-system som införs och svårigheterna att koncentrera den högspecialiserade vården.

Precis som Tove Lifvendahl skriver är det många som ser och diskuterar dagens problem i den svenska vården och att det nu gäller att utveckla tanken om ett förändrat huvudmannaskap. Den parlamentariska Ansvarskommittén drog bland annat slutsatsen att landstingen behöver övertas av väsentligt färre och mer jämnstora regioner. Vår förra regering valde att lägga kommitténs betänkande i malpåse. Förhoppningsvis dammar den nya regeringen av Ansvarskommitténs betänkande och åtminstone börjar att diskutera förslagen.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Arkiv