Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det är tidningen Kommunalarbetaren som har uppmärksammat norska S vallöfte om utökad kvotering. Norge har länge kvotera olika grupper till olika poster, ämbeten och utbildningar. Senaste handlade det om kvinnor i börsbolagens styrelser. I årets valrörelse har partiet utökat sina maktanspråk och vill driva in fler män i kvinnodominerade yrken.

Kvoteringen föreslås gå till på så vis att män som söker till exempelvis förskollärar- eller vårdutbildningar ges extra poäng. Så kan de med statens försyn få utbildningsplatser som bättre meriterade jämnåriga kvinnor sökt. Rättvist? Knappast, men det är sekundärt i sammanhanget.

Arbeiderpartiets vice ordförande Helga Pedersen ser detta enbart som ett nästa steg i partiets jämställdhetssträvanden. Sin vana trogen vill vänstern likställa jämställdhet med lika utfall och man kommer inte vara nöjd förrän numerären är 50/50.

Frågan är vad de kvinnor som meriterat sig för en utbildning ska göra när de blir snuvade på sina platser av manliga sökanden. Pedersen talar om att kvinnoandelen i statliga bolagsstyrelser ska bli bättre. Minst 40% av varje kön. Toppstyrning är inte lätt. Den grundar sig i övertygelsen att ingen mer än den som lagstiftar vet ditt eget bästa.

Arkiv