Annons

Ledarbloggen

Siri Steijer

Siri Steijer

En gång vart tionde år sätter sig politikerna för att diskutera EU-reglerna som styr fisket. Efter en nattmangling har klubban nu fallit för ett beslut om de kommande tio åren, tidigt i morse kom rådet och parlamentet överens. Resultatet är glädjande: Fiskare som fiskar med skonsamma metoder ska ges fördelar när fiskekvoter fördelas, dumpningen av fisk ska minska kraftigt och fiskbestånden ska stärkas.

Det är på tiden. Som EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) skrev på SvD Brännpunkt (6 februari 2013) har fångsterna minskat med en fjärdedel sedan den senaste reformeringen, samtidigt som antalet överfiskade bestånd ökat. I dagsläget är två tredjedelar av EU:s kommersiella fiskbestånd överfiskade och enligt EU-kommissionen kastas nästan en fjärdedel av fångsterna tillbaka i havet. Det är död fisk som går förlorad, men som inte räknas in i fångstkvoterna.

På rådsmötet i februari gick Sverige inte med på den kompromiss som föreslogs om utkastförbud, eftersom det inte var tillräckligt långtgående. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var den enda av ministrarna som ställde sig bakom ett totalförbud av dumpning. Erlandsson var modstulen efter mötet och konstaterade att kompromissen hade inneburit att fiskarna skulle få slänga ut 500 000 ton fisk i havet varje år. ”Ett slag i luften” kallade han det.

Erlandssons fick sedermera sätta sitt hopp till att EU-parlamentet skulle använda sin vetorätt och därigenom tvinga medlemsländer till en mer hållbar fiskepolitik. Mycket riktigt har parlamentet ställt sig bakom EU-kommissionens linje, och trotsat de stora fiskenationernas regeringar som bland annat vill tillåta fortsatt utkastning.

Sverige har således med framgång hållit stången varför såväl de hotade fiskarna som Eskil Erlandsson och EU-parlamentarikerna Isabella Lövin (MP) och Christofer Fjellner (M) har skäl att känna sig nöjda.

Arkiv