Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av ledarartikeln Varför skulle Malmö göra något? (23/1), skrev Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö en kommentar. Detta inlägg kommenteras i sin tur här:

Malmö är en fantastisk stad som är väldigt missförstådd runtom i landet. Har man sett Malmö har man sett världen, brukar det heta. Här samlas 175 nationaliteter varje dag vilket leder till en härlig kosmopolitisk känsla i staden. Malmöborna är öppna, generösa och välvilliga på ett sätt som jag inte har stött på någon annanstans i Sverige. Här växer dagens och framtidens företag fram i kreativa näringar. Staden formligen bubblar av kreativitet och aktivitet.

Samtidigt som Malmö är en fantastisk stad är kommunen Malmö stad en av Sveriges sämst skötta kommuner. Arbetslösheten är högst i landet, kommunens kostnader för socialbidrag uppgår till en miljard årligen och 500 barn växer upp som hemlösa under eländiga förhållanden.

Var nionde malmöbo är beroende av försörjningsstöd. Det kostar som sagt en miljard årligen men innebär också att kommunen missar intäkter från skattsedeln från tiotusentals malmöbor.

Det är synnerligen angeläget att kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angriper det problemet istället för att försvara kommunens rätt att leva på bidrag från andra, mer välfungerande, kommuner (som hon gör på ledarbloggen 27/1).

Ungefär en fjärdedel av Malmö stads budget finansieras i dag via det kommunala utjämningssystemet. Stjernfeldt Jammeh försvarar detta med att boende i Vellinge varje dag åker in i Malmö för att arbeta, besöka kulturinstitutioner och slita på våra gator.

Tror Katrin Stjernfeldt Jammeh verkligen att dessa Vellingebor orsakar kostnader motsvarande 4,5 miljarder kronor genom att köra till Malmö och arbeta? Rimligtvis bidrar de mer än vad de kostar genom sin konsumtion och produktion som dessutom ger ringar på vattnet.

Om Stjernfeldt Jammeh menar allvar borde Malmö stad i så fall skicka en faktura med miljardbelopp till Danmark eftersom cirka 9 000 malmöbor jobbar där.

Det hade varit mycket klokare av Malmös socialdemokrater att adressera de problem som gör att tiotusentals människor som arbetar i Malmö inte vill bo här. Det handlar om att se till att det finns tillräckligt med förskoleplatser till alla barnfamiljer, att alla skolor ska klara av att leverera kunskaper till alla elever, att det finns valfrihet och patientmakt i vården och omsorgen samt att skapa en trygghet som gör att föräldrar vågar släppa ut sina tonårsbarn på stan. Bara för att nämna några exempel.

Framförallt borde Katrin Stjernfeldt Jammeh avskaffa Malmös djupt ingrodda bidragslinje till fördel för en välutvecklad arbetslinje. Samtidigt som hon gör det borde svenska lagstiftare fundera över vilka incitament Malmös socialdemokrater har för ett lokalt reformarbete när utjämningssystemet ständigt belönar misslyckanden.

Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö

Arkiv