Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Under ett lunchsamtal om innovationer och tillväxt i Riksdagen idag kom flera idéer fram om ”Hur uppmuntra”.
Kommuner som sätts på kartan tack vare optimistiska satsningar. Utvecklingssamtal kommuner och regioner i emellan för att sprida goda idéer. Så kallade satsningar (det betyder alltid offentliga skattemedel till behjärtansvärt ändamål) på fonder, utveckling, kluster etc etc.

Dagens hittills bästa stund var när en ledamot välkomnade förslaget att i stället minska politiken och undanröja hinder. Politiker som oftare fundera på vad de kan göra mindre av är särskilt välkommet i sammanhang där vi efterfrågar mer av medborgarna.

Arkiv