X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Bara en dag efter OECD:s analys av de svenska Pisa-resultaten kommer MP med ett skolutspel tillika skolboksexempel på Gör om, gör rätt. Centralt i gårdagens presentation av Andreas Schleichers var att pengar bara kan höja utbildningskvaliteten till en viss gräns, därefter handlar det bara om hur de befintliga resurserna spenderas och på vad. Man kan slänga aldrig så mycket slantar på skolan, om de inte satsas rätt har de ingen effekt.

Nu ska sägas att MP sannolikt inte kände till Schleichers analys när de skrev ihop dagens debattartikel ”Låt höginkomsttagarna finansiera en skolsatsning” där ytterligare pengar ska ge 10.000 nya medarbetare i skola och förskola och höja löner. Det analytiska krutet verkar man ha lagt på vilka som ska betala för det hela (höjda marginalskatter, som paradoxalt nog i sin tur sannolikt skulle drabba just många lärare). MP har inte varit fullt så flitigt i att reda ut vad som är avgörande för att skolresultaten ska blir bättre. Man nöjer sig med att föreslå pengar till fler personal.

Även om Schleichers analys verkar ha gått delar av MP förbi har den förekommit flitigt i nyhetsmedier. Gott så. Den förtjänar att vevas flera gånger eftersom den innehåller åtskilligt som ännu inte har diskuterats.

Det kan säkert bli en hel del debatt om rapportens fokus på elevernas ansvar. Även egen ansträngning och inställning till skolarbetet är avgörande för resultaten. En slutsats som sannolikt är kontroversiell i Sverige där man oftare framhåller prestation som ångestframkallande än som något positivt.

Men elever som svarar att dåliga resultat framför allt beror på dåliga lärare eller på dåliga skolböcker och i mindre utsträckning på egen ansträngning kommer aldrig att hjälpas ens av tiofaldiga MP-satsningar. Ställ krav i stället. Låt dem veta att vi tror att de kan.

Arkiv