Annons

Ledarbloggen

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson

Anders Eriksson höjde på ögonbrynen när opuset landade på skrivbordet dagarna före jul 2006. Eriksson var generaldirektör för Kammarkollegiet, med ett för­flutet som rättschef i justitie­departementet. Formuleringen att partiledarna hade gjort upp hade han inte tidigare stött på:

”Härmed delas förslag till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Delning sker mot bakgrund av att de frågor om vilka full enighet inte nåtts under den gemensamma beredningen varit föremål för samordning hos partiledarna.”

Sedan årsskiftet 2008 är Eriksson chef för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Nämn­dens uppgift är att oberoende efterhandsgranska Säpos och den vanliga polisens användning av hemliga tvångsmedel, som telefonavlyssning, kamera­övervakning och buggning.
­Hittills har SIN inte stött på några olagligheter. Gör vi det överlämnas ärendet till Riksåklagaren, inskärper Eriksson. Är statens övertramp skadeståndsgrundande ska även Justi­tie­kanslern kopplas in.

Efter regeringens uppgörelse i förra veckan med de FRA-oppositionella i Alliansen kunde jag så klart inte låta bli att ta upp det ämnet med Eriksson.

I punkt 15 på regeringens förslagslista spikas att den intrikata frågan om FRA:s verksamhet har bedrivits på ett etiskt riktigt sätt ska avgöras av kontrollorganen vid en kontrollstation 2011.

Här blir Anders Eriksson bekymrad över vad som menas med ”kon­troll­organen”. Själv basar han över ett – SIN – medan FRA:s verksamhet ska granskas av – hur många då?
Jag söker svaret i försvars­utskottets betänkande från den 18 juni.

För att hindra en svidande prestigeförlust för regeringen uppfann alliansfolket under stor tidspress ett sammelsurium av kontrollfunktioner. Till sin häpnad fick Data­inspektionen ett särskilt uppdrag att följa FRA:s verksamhet, plus en referensgrupp med riksdagspolitiker på halsen.

Förutom Försvarets underrättel­se­nämnd (FUN) som redan finns, inrättades som garnering på tårtan ett integritetsskyddsråd, en domstolsliknande nämnd samt ett integritetsombud som utses av en särskild kommitté under
regeringen.

Eriksson övertygade mig bums om att det vore bra om regeringen överlåter hela efterhandskontrollen av FRA:s signalspaning på FUN. Efter samma raka modell som SIN har ansvar för att Säpos och polisens användning av tvångsmedel går rätt till.

Så länge som regeringens ut­lovade förbättringar inte presenteras i propositionsform förhåller jag mig avvaktande skeptisk. Det gör inte Thomas Bodström. Han underkänner totalt regeringens agerande.

Är Bodström konsekvent i sin kritik bör han försöka få med sig s-riksdagsgruppen på att skjuta upp de aviserade integritetsförbättringarna i ett år. Grundlagen ger den möjligheten.

Förhoppningsvis begriper Mona Sahlin bättre. Om riks­dagen vilandeförklarar förbättringsförslagen kommer automatiskt den ursprungliga FRA-lagen som pressades igenom i riks­dagen i juni att vara i kraft ett år längre. Och det går inte alls ihop med Sahlins tal om ökad rätts­säkerhet.

Arkiv