Annons

Ledarbloggen

Daniel Persson

Daniel Persson

Utbildningsminister Jan Björklund är i farten igen. När stora delar av regeringen mest förefaller ägna sig åt att hitta nya sätt att ingenting göra är åtminstone Björklund ständigt aktiv. Det är bra. Många reformer har genomförts för att få den svenska skolan på fötter men det finns mycket som återstår. På tapeten just nu står övningsskolor. Det vill säga skolor som som väljs ut av varje högskola och sedan tar emot ett stort antal lärarstudenter.

Konceptet är inte nytt utan har förekommit ett bra tag i Finland. Övningsskolorna benämns med jämna mellanrum som en viktig del av våra östliga grannars framgångar i utbildningshänseende.

Förslaget ska utredas omgående och ett underlag presenteras senast i juni. Björklund hoppas att Stockholms universitet ska vara i gång med verksamheten snart och att det är infört i hela landet om tre – fyra år.

Det är ett bra initiativ och det är lätt att se fördelarna. Just praktiken är en del av lärarutbildningen som har fått mycket kritik. Samtidigt spelar den väldigt stor roll för hur väl lärarna sedan fungerar i yrkeslivet. Dagens utmaningar i klassrummen handlar inte enbart om hur man bäst får 13-åringar att förstå vitsen med periodiska systemet utan även hur man får pli på en klass där nationalälvarna tävlar med Angry Birds om uppmärksamheten och där miljön är allmänt stökig när lärarna inte automatiskt åtnjuter ens elevernas respekt.

I processen att lära sig detta är praktiken oerhört viktig. Att samla kunskap och kompetens på några ställen och ge lärarstudenterna bättre möjligheter att lära sig dessa viktiga aspekter av hantverket är sunt. Men som Björklund säger till Ekot när han får frågan om det inte finns en risk att skolorna blir för dåliga:

”Jag tror det är tvärtom, att de här skolorna kommer att ha en kraftsamling i pedagogisk utveckling och en kraftsamling av yrkesskickliga lärare som inga andra skolor kommer att ha. I Finland som har sådana här skolor är det väldigt populärt bland föräldrar att sätta sina elever i de här övningsskolorna som står under lärarhögskolornas överinseende.”

Det finns nästan en poäng i att skolorna inte attraherar alltför studieintresserade elever. Klasser som består av enkom denna typ av elever tenderar att inte erbjuda en lika rik problemflora. Nu menar jag inte att lärarpraktiken bör påminna om skärselden, men studenterna tjänar heller inte på att drillas i en miljö som inte påminner om åtminstone den genomsnittliga. Det återstår dock att se hur Thomas Perssons, utbildningsdirektör i Stockholm, förslag ser ut. Än är det bara att vänta.

Arkiv