Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

I tisdagens SvD fanns en artikel av ledarskribenten Johan Wennström om den aktuella diskussionen om namnlagen. Den är tyvärr behäftad med felaktigheter i sak vilket gör att den kritik som framförs faller platt till marken.

Wennström hävdar att önskan att få byta till eller lägga till ett förnamn hörande till ett annat kön är något som framförs av ett litet avantgarde i HBT-rörelsen. Detta skulle inte vara att göra den breda gruppen homosexuella en tjänst eftersom den söker anslutning till de heterosexuellas kultur. ”Det är ingen vild gissning att de tycker att namnfrågan är larvig.”

Man kan ha rätt att begära att den som tar till orda i en fråga har reda på vad frågan gäller. Den gäller ju inte de homosexuella i allmänhet, inte heller ett litet avantgarde bland dom, utan är en angelägenhet för transgruppen inom HBT- rörelsen, dvs transpersonerna.

Åtskilliga av dessa lever mer eller mindre permanent i en annan könsroll än sin biologiska. De vill ofta även officiellt ha det namn som de använder i den rollen. För som en transperson sade nyligen i en radiointervju: ”Det är pinsamt för mig att i ett väntrum bli uppropad som Lennart när jag är där som Pia.”

Precis detta är vad frågan gäller. Johan Wennström slår, sig själv ovetande, huvudet på spiken när han skriver:

”I mötet med andra människor har det egna namnet stor betydelse. — Att presentera sig med ett namn som inte stämmer överens med ens kön är att sätta sig på tvären i den sociala växelverkan.”

Wennström är uppenbarligen ovetande om (eller bortser från) mångtydigheten hos begreppet kön: biologiskt kön, socialt kön, mentalt kön, könsuttryck etc. Men det är ju just detta som ligger bakom namnfrågan och citatet från Pia ovan.

Gruppen transpersoner existerar och har alltid existerat. Att ignorera och osynliggöra transpersonerna genom att hävda att namnfrågan gäller de homosexuella är ett exempel på den okunniga heteronormens anspråk på definitionsföreträde och faller därmed in under det som är tema för årets Pride.

Nadja Karlsson, ordförande

Transföreningen FPES

Arkiv