Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Det har genom åren klagats mycket på Moderaternas sätt att bedriva politik. Även på denna sida har vi gnällt på den alltför mjuka och följsamma M-kroppen. Den som opinionsmäter sig framåt, den som ibland knappt kan presentera en ståndpunkt utan att ha sonderat folkmajoritetens inställning. Men samtidigt som denna följsamma kropp ligger i ständig framkant när det gäller att relansera sig själv – förnyelsen framför allt! – så är man hopplöst sämst på ett annat, närliggande marknadsföringsområde, nämligen relationsmarknadsföringen.

Relationsmarknadsföring går ut på att skapa kundlojalitet, att få kunden att stanna kvar, helt enkelt. Det är inom detta fält man ständigt hör de olika versionerna på regeln om att det är billigare att behålla befintliga kunder än skaffa nya. Ibland sägs det vara fem gånger så dyrt att skaffa en ny, ibland rentav sex gånger. Poängen är hur som helst att det är dumt att slarva bort en redan existerande krets av människor som identifierar sig som just dina kunder.

 

I DN häromdagen gav Moderaternas riksdagsledamot Hans Wallmark och partiets opinionschef Per Nilsson uttryck för ett litet embryo till valanalys. Det bådade inte så gott, tyvärr. Bland de preliminära iakttagelser som presenterades var bland annat att Moderaterna har tappat stort i väljargrupper knutna till LO. Nilsson säger som följer:

– Vi har inte ruckat LO på någon procentenhet över huvud taget. Det var där vi gick fram i valet 2010. Den stora gruppen är offentligt anställda LO-kvinnor som tillhör LO-kollektivet och där når vi beklämmande låga nivåer. Där har vi en nyckelgrupp för att vinna valet 2018. Det är vår stora uppgift.

Redan det faktum att hela Alliansen ägnade en hel valrörelse åt att skryta om att resurserna till välfärden är högre än någonsin framstår som något tondövt givet att en borgerlig inställning brukar vara att den offentliga sektorns omfattning bör minska.

LO-kvinnorna identifierar sig i nuläget inte som M-väljare. Andra människor med andra prioriteringar än just LO-kvinnor gör däremot det. Inte sällan talar vi rentav om prioriteringar som är på direkt kollisonskurs. LO-kvinnor i allmänhet vill ofta se en större offentlig sektor med mer resurser. M-väljare tenderar att vilja motsatsen. Men Moderaternas stora uppgift inför valet 2018 är att vinna LO-kvinnornas hjärtan och röster, det säger de själva. Det kommer bli dyrt. Inte bara för att det är nya ”kunder” som ska vinnas, utan också för att man betalar för dem i valutan kärnväljare.

 

Arkiv