Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Var tredje kommun har infört valfrihetssystemet (reglerat med LOV) och ytterligare 69 kommuner har beslutat att införa det. Det är långt ifrån bara borgerliga kommuner som beslutat tillåta privata alternativ. Även i kommuner där Vänsterpartiet, som nationellt helst vill se förbud mot valfrihetssystemet, är en del av majoriteten praktiseras numer LOV.

Konkurrensverket har undersökt LOV-kommunernas verksamhet och konstaterar att:

”Valfrihetsreformen har så här långt varit en framgång. Fler brukare har möjlighet att göra egna val, till exempel vem som ska utföra hemtjänst.” (Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom)

Verkets uppdrag fortsätter och härnäst ska man bland annat studera vilka inträdeshinder som finns för nya aktörer. En tydlig signal att valfrihetsreformerna kommer att fortsätta.

 

 

Arkiv