Annons

Ledarbloggen

EU-val

EU-val

Vi har bett svenska EU-parlamentariker att besvara en liten enkät. I enkäten ryms både bokslut för den period de suttit och lite mer framåtblickande frågor – för den händelse att de kandiderar för omval. Under tiden fram till valet kommer vi att presentera dessa enkäter här på ledarbloggen. Dagens svar kommer från Christian Engström, Piratpartiets toppkandidat.

 

– Vad är din största politiska framgång under den gångna mandatperioden?

– Vi stoppade ACTA-avtalet, som bland annat skulle inneburit hårdare fildelarjakt och svårare för fattiga länder att importera generiska mediciner.

 

– Vad är ditt värsta politiska bakslag under den gångna mandatperioden?

– Jag arbetade intensivt för att EU:s prisreglering av gränsöverskridande mobil datatrafik (dataroaming) skulle göra så att vanliga människor och småföretag skulle ha råd att använda mobilt internet på resa i Europa. Men tyvärr misslyckades det, och de nya priserna som beslutades är minst tio gånger högre än de borde vara. Frågan kommer dock komma upp igen i början av nästa mandatperiod.

 

– Bästa svenska parlamentariker utanför den egna gruppen? Varför?

– Cecilia Wikström (FP) är mycket konstruktiv och duktig på att skapa kompromisser som kan få brett stöd, så även om vi inte alltid tycker likadant är det väldigt lätt att samarbeta med henne.

 

– Tycker du att det är viktigt att kommissionens ordförande hämtas från parlamentets utpekade toppkandidater? Varför/Varför inte?

– Enligt Lissabonfördraget är det inte EU-parlamentet som utser kommissionens ordförande. Då är det fel att försöka vilseleda medborgarna med att ”leka demokrati”, när det i själva verket är medlemsstaterna som nominerar kommissionärerna. För att komma tillrätta med det demokratiska underskottet anser Piratpartiet att det behövs ett nytt grundfördrag, som ska antas för i en folkomröstning i hela EU, och sedan godkännas av de länder som vill vara med. Om vi kunde komma överens om den processen skulle det garantera att det nya fördraget åtminstone blir begripligt, demokratiskt och inte flyttar mer makt än nödvändigt till Bryssel.

 

– Vilka stordåd gör du under kommande mandatperiod?

– Gör fildelning lagligt och skapar en digital inre marknad genom en reform av upphovsrätten. Försvarar nätneutraliteten i lag, eftersom ett internet utan gräddfiler är en förutsättning för konkurrensen på marknaden, och därmed på sikt ekonomin och jobben. Ser till att tanken på ett nytt datalagringsdirektiv förpassas till papperskorgen, och att Swift-avtalet om massövervakning våra banktransaktioner rivs upp. Ser till att de nya personuppgiftslagarna blir starka och skyddar oss både mot storföretag och säkerhetstjänster. Alla de här frågorna vet vi redan nu kommer komma upp till beslut under nästa mandatperiod. Och om det öppnar sig en möjlighet i samband med Storbritanniens folkomröstning 2017 om EU-medlemskapet, arbetar för att EU får ett nytt grundfördrag som är begripligt, demokratiskt och minimalistiskt, och som ska antas i en folkomröstning i hela EU.

 

– Topp tre bästa besluten i parlamentet under mandatperioden?

– Att säga nej till ACTA-avtalet, att (preliminärt) lagstifta om nätneutralitet på internet, och att stoppa tanken på att stänga av fildelare från nätet utan rättegång.

 

– Och de sämsta tre?

– Att godkänna Swift-avtalet (TFTP), som innebär att information om europeiska företags och privatpersoners banktransaktioner skickas till USA’s säkerhetstjänst i bulk. Att pristaket för dataroaming inom EU blev så högt att det i praktiken är meningslöst. Att parlamentet valde att inte uttala sig för att visselblåsaren Edward Snowden borde erbjudas skydd i Europa.

 

– Ökar valdeltagandet i årets parlamentsval?

– Nej, inte om det mesta av mediabevakningen inför EU-valet fortsätter vara inriktad på riksdagsvalet i september.

 

–  Vad skulle få dig att vilja lämna EU?

– Om vi inte kan lösa det demokratiska underskottet och EU fortsätter att kapa åt sig mer och mer makt på de enskilda ländernas bekostnad, då kommer det förr eller senare en punkt när Sverige bör överväga att lämna EU. Men först bör vi göra åtminstone ett försök att skapa ett demokratiskt EU med klart avgränsade befogenheter, genom ett helt nytt grundfördrag.

 

– Utvidgningen – köra hårt eller ta en paus?

– Kör hårt, under förutsättning att alla nya länder uppfyller kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Däremot borde vi ta en paus med fördjupningen av EU-samarbetet, och på många områden rulla tillbaka det och återföra besluten till den nationella eller mellanstatliga nivån.

 

Arkiv