Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Vi har av allt att döma en utrikesminister med en biologistisk syn på kvinnor och män. Kvinnor är si och män är så, oftast till kvinnors fördel. I förlängningen blir ett sådant resonemang besvärligt om man ingår i en uttalat feministisk regering.

I en intervju med Katrine Kielos i Aftonbladet beskriver Wallström först hur och varför hon blev feminist. Erfarenheter längs vägen gjorde det naturligt. ”När man får politiska uppdrag, när man upptäcker att det är så skilda synsätt [på kvinnor respektive män]”. Inte så svårt att förstå. Olika synsätt på män och kvinnor är  hopplöst vanligt.

Så långt begripligt. Men det besynnerliga är att Wallström lite senare i intervjun snart gör sig skyldig till detsamma. Hon ger en högst genraliserande bild av hur män resepektive kvinnor är, helt skilda synsätt på kvinnor och män, helt enkelt. Hennes bevisföring för olikheterna är absolut lika bristfällig som svag, men såhär förklarar hon bevekelsegrunden för sitt generaliserande:

”Jag var på ett möte häromdagen och ett sådant där homeparty där vi träffades kanske ett 30-tal kvinnor och när de kvinnorna samlades då hade nästan alla med sig någonting till kvinnan som tog emot oss i sitt hem. Man hade en burk hallonsylt och så vidare. Då tänkte jag att det skulle aldrig män ha gjort. Det är en sån skillnad. Någonting finns i oss, socialt och inlärt och nedärvt. Någonting som ibland är subtilt och inte riktigt går att sätt fingret på. Något som är viktigt och som ger en extra kvalitet i livet…”

Om jämställdhet innebär mäns och kvinnors lika värde och rätt till likabehandling, borde Wallström få bakläxa från sin feministiska regeringschef. Män har aldrig med sig hallonsylt på homeparties (vem har det och vem går på såna?), det har däremot kvinnor varför kvinnor anses ha och tillföra en extra kvalitet i livet. Detta håller inte i en jämställd ministär, Wallström!

(Dessutom: Att ha med sig något till värd eller värdinna när man är bortbjuden är väl egentligen ett ganska vanligt uttryck för uppskattning och tacksamhet, oavsett kön?)

Arkiv