Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

I en replik publicerad den 18 mars menar Torbjörn Lodén, föreståndare för Konfuciusinstitutet i Stockholm samt professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, att institutets verksamhet – som till hälften finansieras av den kinesiska folkrepubliken – bidrar till Kinas internationella integration och en utveckling i riktning mot ett öppnare samhälle i den kommunistiska enpartistaten.

Vad Lodén ej nämner är att en oberoende utvärdering, genomförd av Anders Mellbourn, tidigare direktör för Utrikespolitiska Institutet, redan i december 2007 konstaterade att det kontroversiella institutets delfinansiering från Peking utgör ett principiellt problem. Utredningen, som beställts av Stockholms universitet men aldrig offentliggjorts, fastslår att institutet bör separeras från universitetet, med möjlighet till samarbeten med svenska lärosäten.

Trots att Gunnar Svensson, dekanus vid humanistiska fakulteten i Stockholm, uttryckt sig i positiva ordalag om slutsatserna i den idag tre år gamla utredningen, utgör Konfuciusinstitutet fortfarande en integrerad del av Stockholms universitet.

Auktoritära och totalitära ickedemokratiska stater som gör sig skyldiga till grova och systematiska brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna kan inte förhindras från att bedriva informations-, kultur-, affärs- eller språkfrämjande verksamheter i Sverige. Det står emellertid utom allt tvivel att det är mindre lämpligt att dessa aktiviteter delfinansieras av svenska skattebetalare och bedrivs inom ramen för det offentligt finansierade utbildningsväsendet.

Daniel Schatz

Arkiv