Annons

Ledarbloggen

Johan Wennström

Johan Wennström

Nyligen lades en opinionsundersökning ut på Facebook med frågan; Bör president Barack Obama mördas? Enligt TT var svarsalternativen ja, nej, kanske och om han skär ner på min sjukvård.

Den amerikanska säkerhetstjänsten Secret Service begärde i går att undersökningen skulle tas bort från Internet. Hotet ska nu utredas närmare.

Tyvärr används sociala medier allt oftare i rent, ja, asociala syften. Undersökningen på Facebook är dessvärre bara ett av många exempel på hur Internet bidrar till en tuffare stämning i samhällsdebatten. Men vi måste hålla hårt på den goda tonen.

Arkiv