Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Fler lärarledda undervisningstimmar och ett lyft för läsandet är huvudbudskapet i Göran Hägglunds artikel på dagens Brännpunkt. Att läsvanorna behöver en uppgradering har varit uppenbart länge och Hägglund nämner också en del av de illavarslande studier som gjorts på området. Fler finns. I en artikel i DN tidigare i veckan nämndes också problemet med att föräldrar i betydligt lägre utsträckning än förr högläser för och med sina barn:

”Mycket pekar på ett samband med minskad bokläsning. Undersökningsföretaget Yougov visade i fjol att föräldrars högläsning för barn har halverats på bara tio år och färsk statistik från Kungliga biblioteket pekar på att utlånen av barnböcker på svenska bibliotek minskade med en halv miljon 2012.”

 

I samma artikel räknas dock skälen till att Hägglunds utspel kanske kommer med lite dålig tajming. Det är förvisso välkommet ju fler politiker som engagerar sig i läsandet, men just nu står vi inför flera redan uppskissade insatser på området. Litteraturutredningen överlämnades till kulturministern i höstas och innehöll en rad förslag på läsfrämjande insatser. Nu syns så smått hur satsningarna börjar pytsas ut. Häromveckan gav regeringen i uppdrag (pdf) åt Kulturrådet att genomföra en lässatsning i samarbete med idrottsrörelsen och åter andra insatser är sannolikt att vänta. En stor del andra befintliga projekt räknas upp i DN:s artikel här.

Dock är det ju lätt hänt att utredningsförslag blir liggande så det skadar sannerligen inte att Hägglund håller trycket uppe.

Arkiv