Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Föga förvånande delar jag Claes Arvidssons positiva inställning i SvD den 9/2 till mitt inlägg på bloggen Wismans’s Wisdoms. Jag konstaterar också att Arvidsson förmodligen kommer att ges en ständig stol i föreningen ”måla fan på väggen”.

Sverige har en insatsorganisation med cirka 27 000 som är omedelbart tillgängliga. Med ytterligare förvarning tillkommer ca 23 000.

Detta när Försvarsmakten precis har lämnat startblocken i en gigantisk förändring som är avslutad först 2019. Men redan nu – innan vi börjat lösa uppgifterna – är katastrofen ett faktum enligt SvD. Sammanställningen av de första siffrorna har nu påbörjats och ger en mer nyanserad bild.
Förra måndagen kom 94 procent av antagna soldater till den första inställelsen. Vi har 400 sökande till 60 platser på officersprogrammet. En katastrof eller bra resultat? Svaret ligger i betraktarens ögon.

Officersförbundet har genomfört en undersökning om stämningen i Försvarsmakten som visar på problem. Många frågor är obesvarade och rör framförallt förändringstakten i arbetet. Sedan tidigare vet vi att det finns en oro och t o m ilska bland en del officerare över förändringen. Något som är föga förvånande.

Vad som händer nu är att grundvalen för den stolthet och profession som funnits som utbildare för värnpliktskull efter värnpliktskull ryckts undan utan någon större förberedelsetid. Känslorna är förståeliga, de måste besvaras och jag kan nog konstatera att Försvarsmakten har hanterat detta mindre bra. Men det är också så att Arvidsson alltid väljer känsloyttringar som bevisar Arvidsson egen tes, att sakernas tillstånd inom Försvarsmakten är så illa som bara tänkas kan. Organisationen och meningsuppfattningarna är mer mångfacetterade än så.

Synsättet som Arvidsson ger uttryck för – att det är Försvarsmaktens nuvarande inre liv som ska vara gränssättande för utvecklingen – delar jag inte alls. Riksdagen har givit sin vilja och inriktning för Försvarsmaktens framtid. Vår rekryteringsmålgrupp har liten kunskap och insikt om Försvarsmakten som arbetsgivare. Dessa två omvärldsfaktorer behöver vara styrande för oss. Våra personliga uppfattningar och känslomässiga bindningar behöver helt enkelt komma ikapp riksdagens beslut.

Försvarsmakten kommer att förändras. Denna förändring behöver ett kritiskt förhållningssätt, argumentation och ifrågasättande för att lösa ställd uppgift. Den behöver också saklighet.

Erik Lagersten
Informationsdirektör

Arkiv