Annons

Ledarbloggen

Siri Steijer

Siri Steijer

Vid senaste räntebeslutet den 2 juli valde Riksbanken att lämna reporäntan orörd, dels på grund av hushållens höga skuldsättning, dels för att riksbankschefen Stefan Ingves då såg en ljusning vid horisonten för den svenska ekonomin. Möjligen har han vant sig vid att facit ligger långt i från Riksbankens prognoser; en genomgång av SvD Näringsliv (2/7) visade att Riksbanken de senaste åren varit usel på att förutspå framtiden. Enligt kritikerna är dessa felprognoser ett medvetet drag just för att slippa sänka räntan.

Trodde Ingves ärligt på en uppgång för ekonomin måste de BNP-siffror som SCB släppte i dag (för det andra kvartalet 2013) ha kommit som en smärre chock för honom. Jämfört med förra kvartalet har BNP fallit med 0.1 procent. Och även om tillväxten har ökat med 0,6 procent jämfört med samma kvartal förra året är det sämre än vad man räknat med.

Hushållens konsumtion ökade visserligen om än med mindre än förväntat. Också lagerinvesteringar har bidragit positivt till utvecklingen, liksom de ökade offentliga utgifterna. Den största bromsklossen i den svenska ekonomin är exporten och importen som minskade med 3,2 respektive 2,8 procent. Uppenbart är att det fortfarande går trögt i efterdyningarna av finanskrisen.

Dagens SCB-siffror bygger på ett ofullständigt underlag och kan därför komma att revideras åt något håll. Men om inget revolutionerande inträffar kommer sannolikt förväntningarna höjas på att Riksbanken ska sänka reporäntan.

Frågan om huruvida Riksbanken främst ska balansera inflationen, eller om den även ska hålla efter hushållens skuldsättning kommer att hamna än mer i hetluften. Genom att sänka reporänta kan Riksbanken nå inflationsmålet på två procent vilket kan få igång ekonomin. Men med en lägre reporänta sänks även räntan hos banken, vilket möjliggör för hushållen att ta än större lån och det är alltså detta man vill undvika.

Och visst gör Riksbanken ett viktigt jobb när den inte vill spä på hushållens skuldsättning, men samtidigt finns det andra vägar att gå för att komma till rätta med det problemet. Inflationsmålet är det däremot bara Riksbanken som kan påverka.

 

Arkiv