Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Olika varianter av legitimationer för lärare diskuteras nu sedan regeringens utredare i tisdags lämnade sitt förslag. Och visst är det väl bra med olika åtgärder för att höja lärarnas status och kvalitetssäkra deras duglighet. Men allt beror förstås på vad det är legitimationen avser. En genomgången lärarutbildning, till exempel – skulle det kunna vara nog för att bli legitimerad?

Titta på studenttidningen Lundagårds artikel Ska det gå att bli godkänd utan att plugga? Här illustreras bristen i tanken att förlita sig på själva examensbeviset som kvalitetsstämpel (snarast är det väl i stället lärarnas själva kompetens som måste avses med en legitimation).

Tidningen Lundagård
skickade ut sin reporter att tentera femtonpoängskursen Pedagogik A. Förutsättningen var att hon inte fick gå på en enda föreläsning, och heller inte öppna kursböckerna innan tentan skrevs.

”– Jag blev väldigt förvånad att jag klarade tentan, jag använde ju bara
hälften av kursböckerna, säger Isabelle Beckman, journaliststudent och
reporter på Lundagård.

Att skriva godkänt på en tenta utan att plugga visade sig inte vara så
svårt. Isabelle Beckman fick fem timmar på sig att skriva den första
hemtentan i Pedagogik A. Hon fick inte lov att gå på någon föreläsning
eller öppna böckerna innan tentan skrevs. Ändå lyckades hon bli godkänd.
Att hon skulle klara tentan så lätt var inget Isabelle Beckman hade räknat med:

– Jag blev väldigt förvånad. Frågorna var avancerade, man skulle ta upp
flera aspekter av ämnet och jag hade inte ens alla böcker. Mina svar
var dessutom för korta och inte särskilt utförliga, säger hon.”

Arkiv