X
Annons
X

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

I SvD 3/2 hävdar Claes Arvidsson likheten mellan ”vänstersocialdemokraternas tidskrift Arena” och den polska tidskriften Krytyka Polityczna, med hänvisning till den artikel undertecknad och Dan Josefsson skrev om Arena i Aftonbladet 12/1.

Ett fel har här insmugit sig. Det är naturligtvis tidskriften Tvärdrag, som jag är chefredaktör för, som Arvidsson menar vara vänstersossig.

Tidskriften Arena, vilket tydligt framgår av vår artikel i Arena är snarare mittensossig, men framförallt så postmodern att den har tappat fotfästet i tillvaron och politiken, därav vår kritik.

Den diskussion med Arena som undertecknad för har ibland betecknats som stående mellan Tvärdrag och Arena. Detta är ett misstag. Tvärdrag har ingen linje angående Arena, utan den står jag högst personligen för. Tvärdrags linje är reformistiskt socialistisk i enlighet med SSU:s principprogram och artiklarna speglar den inriktning som finns i den unga socialdemokratin just nu. Inga direktiv uppifrån, alltså.

Nu har dock inte Arvidsson helt fel i släktskapet med KP. För på en studieresa arrangerad av Arenagruppen som Tvärdrag deltog på i oktober, mötte vi nämligen den polska vänstertidskriften Krytyka Polityczna. Tillsammans med representanter för Ord & Bild och Arenagruppen mötte vi också Michal Sutowski för ett samtal om tidskriftsklimatet i detta postkommunistiska land.

Visst var Sutowski en radikal marxistisk intellektuell, i en akademisk

vänstertradition, men våra samtal riktades snarast in på hur det är att

bedriva politisk diskussion där för att citera Sutowski ”de svenska

moderaterna är till vänster om alla existerande politiska partier” i Polen.

Att det i ett land där alla från de renskrubbade gamla stalinisterna, som nu kallar sig socialdemokrater men värnar marknadsekonomins primat, till den katolska höger som griper kring sig, också finns en ung vänster är väl inte så märkligt?

När jag talade med dem uppfattade jag dem som just en ny position, som tar avstånd från den gamla vänstern under kommunisttiden, men också från den konsensuspolitik som gör att alla politiska partier i stort sett har samma program: mer marknad.

I detta kvävande ideologiska klimat tror jag, mina begränsade läsfrukter ur deras polska magasin till trots, att KP är en frisk fläkt. Sedan kanske inte ledarsidan på SvD har samma intellektuella svängrum till vänster, men vi brukar å andra sidan reagera på att liberala ekonomer som Milton Friedman anses vara en helt acceptabel man i ekonomkretsar, medaljbehängd och kransad, trots sin tvivelaktiga demokratisyn.

På Tvärdrag tar vi dock alltid ställning mot varje form av odemokratisk tendens. Kommunismen är en ganska trist historisk frukt som vi inte vill smaka av. Däremot vill vi inom den radikala socialdemokratiska tradition som vi tillhör driva samhällsutvecklingen mot exempelvis mer jämlikhet, större omfördelning med en större offentlig sektor.

Hur folket på KP ser på detta vet jag inte, men fullt så avgrundshemska som Arvidsson vill hävda tror jag inte riktigt att de är. Då hade nog inte Arenagruppen bjudit in dem till vår studieresa. Men vi kanske har fel. Det får framtiden utvisa. Dock utgör kollegorna på KP en snygg och spännande idéverkstad och plantskola, och omslaget till nästa Tvärdrag, tema Vi trivs i vetenskapen! har ett gammalt KP-omslag som vi lånat och återbrukat.

Daniel Suhonen

Chefredaktör Tvärdrag

Claes Arvidsson svarar:


Att jag beskriver tidskriften Arena som vänstersocialdemokratisk har fått Daniel Suhonen att dra den felaktiga slutsatsen att artikeln egentligen handlar om Tvärdrag. Som så ofta till vänster käbblas det om vem och vilka som är mest vänster – och för Suhonen är Arena ”mittensossig”. Alltså måste det ha varit Tvärdrag som jag skrev om. Men så var det alltså inte. Däremot refererar jag till den kritik av Arenas postmodernism som Suhonen och Dan Josefson levererade i Aftonbladet 12/1.

Jag uppfattar inte heller KP:s postmodernism som ”avgrundshemsk” utan konstaterar bara att när man försöker hålla två tankar om kommunismen i huvudet samtidigt slutar det med hjärnsmälta.

Och det är ett vänsteröde som också är ett svenskt problem.

Arkiv