Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Moderata Ungdomsförbundet verkar ha gjort det till sin uppgift att beskriva ledarskribenters arbetsuppgifter. Bodil Sidén, Moderaternas pressekreterare tillika MUF:s andre vice ordförande, slog redan i helgen fast att ”borgerliga ledarsidor borde sluta ägna sig åt nervöst migrationsspekulerande och börja opinionsbilda för mer frihet och öppenhet”. Hon hade också ett tips till medier i allmänhet, så hör upp alla nyhetsredaktioner! För er del gäller: ”sluta intervjua endast dem som skriker ensamt men högt” samt ”sluta läsa opinionsundersökningar om Moderaterna som om de var Jan Larsson” (S-strategen).

 

Sidéns kolleger i MUF, nyblivne ordföranden Rasmus Törnblom samt förbundsstyrelseledamoten Oliver Rosengren hakade på tanken och broderade ut den i en debattartikel, publicerad i Aftonbladet. Även den siktar in sig på ledarsidor som skriver om fel saker och är onödigt neggiga. Låt oss gå igenom några poänger de gör:

 

”En volymdiskussion i politiken brukar handla om förskoleplatser för barn, eller antalet äldre som behöver omsorg. Då som en del i att förklara hur systemet behöver utformas för att passa en föränderlig volym. När det gäller Sveriges mottagande av invandrare verkar fokus istället vara hur volymen ska anpassas efter systemet. Att sätta system framför människor är fel och något för Sveriges ledarskribenter att ta strid emot.”

Hur många gånger måste vi skriva det? Givetvis kan volymer aldrig vara styrinstrumentet, det är rättsligt orimligt. Det vore exempelvis befängt att hålla sig med ett numerärt tak för sjukskrivningar, ingen menar att efter 150 000 personer får ingen mer bli sjukskriven. Däremot är nivåer och effekter på nivåer av den förda politiken en helt legitim faktor att diskutera när policyn utformas, det är därför som Alliansen har ägnat stor möda åt att försöka stoppa skenande sjukskrivningstal. Detta var inte att ”sätta system framför människor”, det var att hålla systemen i hållbart skick. Eller är MUF av annan åsikt?

 

”Samhällsproblemen är inte människorna utan arbetslöshet, bostadsbrist och ett bidragssystem som låser fast människor i utanförskap. Därför behövs det reformer som gör att jobben blir fler och att det kan byggas mer”, skriver Törnblom och Rosengren vidare.

Ja, även detta har vi påtalat ett oändligt antal gånger. Naturligtvis finns det en koppling mellan hur väl arbetsmarknadsintegrationen fungerar, hur lätt det är att hitta bostad etcetera. Men, det duger inte att etablerade riksdagspartier ständigt använder dessa uppenbara samband som smitväg undan akuta frågeställningar. Det duger inte att gång på gång lova att göra sin ”integrationspolitiska hemläxa”, om utanförskapets karta samtidigt ser allt dystrare ut. Varken Alliansens ändrade byggregler eller de rödgrönas mål om 250 000 nya bostäder till 2020 räcker till för att ens hålla jämna steg med prognoserna rörande flyktinginvandring och den trångboddhet och överhettning i flyktingmottagandet vi nu ser. Inte heller ser vi några förbättringar vad gäller tiden det tar att komma i arbete, och systemet för etableringslotsar ska vi bara inte tala om.

 

”Ledarsidorna har länge varit viktiga för den idépolitiska debatten. Också när det blåser motvind i opinionen har de varit en blåslampa på Alliansen i viktiga principfrågor. Därför blir vi bekymrade över utvecklingen i migrationsfrågan. Den nya hållningen riskerar hjälpa Sverigedemokraterna att göra extravalet den 22 mars till en folkomröstning om främlingsfientlighet.”

Törnblom och Rosengren förklarar sig bekymrade över att ledarsidorna försöker uppmärksamma de borgerliga partierna om en verklighet som det är deras uppgift att hantera. Det är svårt att känna sig skyldig över något sådant.

Låter vi negativa? Det kan bero på att vi har skäl till det. Vi har skäl att misstro vaga löften om integration på sikt. Den omedelbara situationen ger ytterligare anledning att inte låta er, politikerna, komma undan med dylikt fluff. Från MUF låter det som om borgerliga ledarsidor hade särskilt stor uppgift att släta över när Alliansen presterar illa. Au contraire. Om något är det vår uppgift att påtala uppenbara misstag och felslut. Om något riskerar att hjälpa Sverigedemokraterna så är det Moderaternas smått fantastiska förmåga att driva M-väljarna i famnen på SD.

 

”Öppenheten har stärkt Sverige och är för oss en värderingsfråga. Frågan är hur vi kan se till att den stärker Sverige ännu mer. Det borde vara en fråga för ledarsidorna.”

Ja, öppenhet är viktigt, vi är helt eniga om detta och det är en värderingsfråga också för oss. Men till vem riktar sig argumentet? Varken SvD:s ledarsida eller någon annan borgerlig ledarsida har mig veterligen förespråkat vare sig slutenhet eller stängda gränser. Helloo!? Vi försöker få igång en vuxen policydiskussion här! Märkvärdigt nog finns det inga politiker som förefaller förmögna att diskutera dessa frågor på det viset.

 

”Vi har inte blivit fattigare eller drabbats av att människor har kommit hit.”

Mja, det beror på hur man ser på det. På sikt och generellt tror även vi att migration är såväl det enda rätta som det fördelaktiga. Men vi vill samtidigt påminna herrar Rosengren och Törnblom om att väljarna inte är dumma i huvudet. Och just nu står vi inför kostnadsökningar så kraftiga och snabba att även Moderaternas avgångne finansminister förklarade att de saknade motstycke i hans erfarenhet. Vi har en pågående diskussion om varifrån pengarna ska tas, vilka andra budgetdelar som ska minskas. Resonemangen liknar de samtal som förs i varje hushåll när man tvingas titta över utgifterna när en förlorat jobbet eller liknande. Det är liksom själva definitionen på ”fattigare”.

Däremed inte sagt att Sverige inte är rikt i förhållande till många andra länder, förstås. Men, även rika länder gör prioriteringar. Låt oss till exempel påminna om att vi kommer ur två mandatperioder då vi till vår häpnad sett försvaret lida samma brist på omsorger och resurser under en borgerlig regering som under röda regeringar. Trots att vi är ett rikt land. Vi kan också konstatera att Migrationsverkets prognoser de facto är en politisk prioritering. I hög utsträckning påverkas dessa förstås av omvärlden, men Sverige saknar likväl inte påverkansmöjligheter.

Helt enkelt. Prioriteringar sker alltid och ökade kostnader medför diskussioner om dessa. Det är inget konstigt och det går inte att undkomma dessa samtal med hänvisningar till framtida rikedom. Även er egen partiledare påtalade strax före valet att vi hade stegrande kostnader framför oss, han förklarade rentav avsaknaden av vallöften och reformer med just detta. När vi nu är i rådgivningstagen så vill jag därför kontra med ett råd till MUF: spela inte dumma inför väljarna på det här tramsiga viset.

 

”Utgångspunkten att det är människorna som är problemet borde vi låta Sverigedemokraterna vara ensamma om.”

Så gärna. Jag kan lugna MUF, för vi har inte den utgångspunkten. Personligen tycker jag verkligen inte att människorna är problemet. Det är till exempel ett långt större problem att så många inom Moderaterna låter som Rosengren och Törnblom gör.

 

”Använd er position till att besvara samhällsproblemen, inte till att problematisera kring människor.”

…sade politikerna som hellre använde sin position till att skriva en debattartikel om jättedumma tidningar ska sluta säga negativa saker om Moderaterna…

 

En del är vi dock eniga om. Rosengren och Törnblom skriver till exempel följande:

”Arbetslinjen måste gälla alla och arbetsmarknaden ska vara för alla. Här krävs reformer. Arbetsrätten behöver moderniseras för att stärka unga och utrikes födda. Trösklarna måste bli lägre och drivkrafterna för att jobba starkare. Bara så kan fler stå på egna ben och växa med egen kraft.”

Bra. Vi är helt med, kör på! Det är dock av yttersta vikt att reformerna genomförs, tja, helst igår. Som ni vet växer utanförskapet ganska snabbt just nu. Förresten. Vi skriver om LAS igen idag. Det är inte första gången. Vi har haft det tvivelaktiga nöjet att tjata om den frågan i två mandatperioder. Utan gehör hos det parti som MUF nu föreslår att vi ska sätta vår blinda tilltro till.

Hmm. Vad sägs om att ni lyssnar lite på oss istället? Det gångna valresultatet talar inte direkt i er favör i de frågor vi nu diskuterar.

Arkiv