Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Ekonomisk kris råder, EU behöver spara. Den svenska regeringen har föreslagit stora nedskärningar inför förhandlingarna om unionens budget för sju år framåt. Infrastruktur- och regionminister Anna-Karin Hatt (C) vet dock att prioritera. I en intervju i onsdagens Dagens Nyheter (29/6 2011) poängterar hon att regionalstödet måste förbli orört, med tillägget att stödet bör inriktas mot att skapa nya jobb. Hur detta ska gå till är mer oklart. Tydligare är dock att Hatt vill appellera till Centerpartiets traditionella landsbygdsväljare. Många av partiets medlemmar finns där EU-pengarna hamnar.

Att utspel som detta kommer efter det att Maud Olofsson annonserat sin avgång och efterträdarrykten börjat snurra är naturligtvis ingen slump. I onsdagsintervjun sa Hatt att hon hoppas på en politisk debatt i ordförandefrågan. Det är bra, partiledarkandidaternas politiska visioner ska ställas mot varandra. Men den kandidat som vill använda EU-miljarder som slagträn i en partiintern debatt visar för liten respekt för skattebetalarnas pengar.

Arkiv