Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Erik Slottner (KD) är en duktig politiker som förtjänar all respekt. Därför är det en smula förvånande när han i bästa Centerparti-anda börjar politisera byggnaders själva utformning. Hur kan husens höjd vara KD- / C-politik? Regler för byggande, plan- och markärenden, hyror och priser kan vara sådant som politiker av ideologiska skäl har starka synpunkter på, men hushöjd?

Nu förespråkar Erik Slottner Skyskrapor i Värtahamnen. Skyskrapor verkar attrahera de små borgerliga partierna; även Centerpartister i Stadshuset har tidigare gått på om höga hus. Jättehöga hus. Om detta bara är ett sätt att framstå som tokmoderna partier med visioner för storslagen stockholmsk framtid, är det en sak. Men det finns också något djupt obehagligt i politiskt byggande.

Idén att man genom att riva gammalt och bygga nytt också ska kunna riva ner och sedan bygga en ny människa återkommer genom historien. Ansedda och ”stora” arkitekter har alltid en idé om hur de nya stadsplanerna, kvarteren och byggnaderna ska förändra samhället och förädla människan. Utgångspunkten är alltså inte människan så som hon är, eller medborgaren och hennes önskemål, utan en politisk idé om hur hon borde vara.

Ja, detta ligger långt från Erik Slottners värderingar och syn på medborgaren. Men ändå. Utspel om hur staden SKA se ut som inte utgår från vad invånarna vill ha förtjänar att tas på allvar, och bemötas med frågeställningar om hur hushöjder kan vara partiideologi.

Arkiv