Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Den 31 maj 2010 bordade israelisk militär en Ship to Gaza-konvoj i färd med att bryta mot Israels sjöblockad mot Gaza. På fartyget Mavi Marmara dog nio aktivister. För detta fick Israel utstå kilometervis av kritik och fördömanden.

New York Times rapporterar att den granskning av tragedin som FN:s generalsekreterare tagit initiativ till har kommit till slutsatsen att sjöblockaden mot Gaza är helt OK (1/9). Blockadens syfte är att hindra vapensmuggling och mot bakgrund av det hot mot säkerheten som kommer från Hamasstyret i Gaza är den både laglig och lämplig, slås det fast i FN-rapporten.

Däremot kritiseras Israel helt riktigt för det sätt som operationen genomfördes på. Man borde ha gått till väga på ett annat sätt och det var för mycket våld. Samtidigt konstateras att soldaterna möttes av våldsamt och organiserat motstånd, vilket tvingade dem att tillgripa våld.

Nya Zeelands tidigare premiärminister  Geoffrey Palmer lett arbetet. I gruppen har också ingått Colombias tidigare president Álvaro Uribe och en representant från Israel respektive Turkiet.

I rapportens rekommendationer ingår att Israel ska göra ett uttalande i vilket man beklagar det inträffade och utbetala ersättning till offrens anhöriga.

Israel är berett att beklaga och betala men Turkiets regering kräver mer. Man vill ha en ursäkt. Och när man nu inte får den väljer man att fördjupa krisen i de israelisk-turkiska förbindelserna. Därmed gräver regeringen ned sig än djupare i den skyttegrav som man själv har grävt.  Det är riktigt dåligt. Det står mer i samklang med utrikespolitiska linje som Turkiet slog in på före den arabiska våren och som bland annat inkluderade viljan att bli den syriske diktaturens näst bäste vän (efter Iran).

Men det är klart; Turkiet hävdar – och har hävdat – att sjöblockaden är olaglig. Samtidigt lyfter rapporten också fram den roll som den huvudorganisatören, turkiska IHH, spelade:
“There exist serious questions about the conduct, true nature and objectives of the flotilla organizers, particularly I.H.H.”

Till det pinsamma förstås att IHH sägs ha förbindelser med den turkiska regeringen.

Pinsamt också för de godhjärtade aktivister som står fram som nyttiga idioter. Rapporten blir nyttig läsning.

Arkiv