Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Polariseringen och radikaliseringen fortgår. I helgen har två olika, men ändå likartade dåd nått oss genom nyhetsflödet. Det ena är nazistattacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp igår, som innebar att såväl barnfamiljer som gamla jagades på flykt när 30-40 högerextremister gick till angrepp mot en fredlig demonstration. Smällare och flaskor kastades rakt in i folksamlingen, skriver DN:s Lars Epstein i en bloggpost som redogör för händelsen.

Upprinnelsen till demonstrationen är att många av de boende i Kärrtorp noterat och tröttnat på återkommande skadegörelse/propagandaspridning i form av klottrade nazistiska symboler och andra liknande budskap runtom i området. Demonstrationen syftade till att markera mot detta. Att en dylik demonstration slutar på detta sätt är oerhört obehagligt.

 

Obehagligt är det också att polisen tycks ha missbedömt, eller snarare kommunicerat hotbilden illa mellan medarbetare. Hotbilden ska ha varit känd, men dessvärre inte av de personer som planerade den förebyggande insatsen i Kärrtorp. Således var antalet närvarande poliser alldeles för litet när demonstranterna attackerades. Vilket gav nazisterna ytterligare svängrum. Att demonstrationsfriheten värnas och upprätthålls är oerhört centralt. Åsikter måste kunna uttryckas fritt på gator och torg utan att tumult av detta slag uppstår. I en av de artiklar som beskriver förloppet, berättas det om vettskrämda 6-7-åringar och blödande vuxna. Polisens misslyckande fick med andra ord helt oacceptabla konsekvenser. Rädsla och våld ersatte ord och argument.

 

Den andra obehagliga händelsen denna helg är att två chefer som båda arbetar med integrationsfrågor på Arbetsförmedlingen attackerats i sina hem. Den ene bor i Lund och den andre i Malmö, men i båda fallen har personerna fått sina fönsterrutor krossade hemma, varpå flaskor med ammoniak har kastats in. En gruppering som kallar sig Autonoma Arbetare i Skåne tar på sig dåden. DN skriver:

”På webbsidan Motkraft – en medieplattform för utomparlamentariska vänstergrupper – skriver gruppen ”Revolutionen kommer inte att ske med vita handskar och våra metoder kommer inte att vara ”mjuka” eller politiskt korrekta. Vi i aktionsgruppen Autonoma Arbetare i Skåne påstår att direkta angrepp på chefer, politiker och kapitalister är den bäst lämpade metoden utifrån dagens situation.”

 

Idén att tjänstemän som utför sitt jobb ska vara lovligt villebråd för våldsamma politiska aktioner är lika demokratisk som idén att åsikter som uttrycks i demonstrationer bör attackeras med flaskor och smällare. Och det finns mer av den varan. Häromveckan meddelades, även då via Motkraft, att en aktion utförts mot Travellers/Bergkvara bussgarage i Skogås. Ett tjugotal bussar vandaliserades, alla rutor slogs sönder och orden ”Gör slut med Migrationsverket”, sprayades på byggnaden. Saken har inte rapporterats alls vad jag har sett, så för säkerhets skull ringer jag upp företaget som bekräftar att jo, det stämmer. Enligt aktionens avsändare ”Gör slut med Migrationsverket” är varje avvisning eller utvisning ett ”rasistiskt deportationsprojekt”. Kravet som ställs för att organisationen ska upphöra med våld och vandalism lyder:

”Vi kräver att företagen upphör bidra till svenska myndigheters rasistiska deportationsprojekt – vi vägrar se på när privata aktörer ostört profiterar på Sveriges och EU:s systematiska kränkning av flyktingars mänskliga rättigheter.
Inga företag ska kunna känna sig säkra så länge de är en del av deportationsapparaten.”

 

Det står givetvis dessa aktivister fritt att anse att reglerad invandring i alla dess former – och därmed även en effektuering av en migrationsdomstols beslut – är rasism. Men tycker man det får man snällt följa de demokratiska reglerna och arbeta för en politisk förändring på demokratisk väg, inte terrorisera oskyldiga människor i vardagen. Kort sagt:

Bussförare ska inte behöva bli rädda och se sin arbetsmiljö attackerad och vandaliserad.

Demonstranter i Kärrtorp ska inte behöva se sina torgprotester avbrutna av våld.

Anställda på arbetsförmedlingen ska inte behöva få sina hem attackerade för att de gör sitt jobb.

 

Att allt detta sker är mycket mycket oroväckande. Vill också tillägga att jag under helgen sett väldigt många märkliga aggressiva utbrott i det offentliga samtalet i sociala medier, främst från vänster mot borgerliga personer som valt att ta avstånd från alla dessa dåd samtidigt. Det anses tydligen ofint att påtala att alla dessa våldsamheter är oroande och skadliga för demokratin.

Jag håller inte med. Jag tycker att samtliga av ovan nämnda fall bör påtalas och att alla vi som inte tycker att de är rätt bör göra gemensam sak i vårt avståndstagande ifrån dem. De våldsamma grupperingarna är de enda som tjänar på polariseringen i det offentliga samtalet. Ingen annan.

Arkiv