Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Jag minns att Syndikalisterna (SAC) en gång när jag skrivit något kritiskt om dem skrev att de hade lämnat in en polisanmälan av mig för förtal. Den som skulle ha förtalats var alltså SAC. Av mig. I sak tycker säkert SAC fortfarande samma sak om det jag skrev, men det skulle förvåna mig storligen om de på allvar tyckte att det vore en bra idé om den där anmälan hade tagits emot av polisen.

 

Själv tycker jag inte det. I det avseendet är jag därmed oenig med Svenskt Näringsliv, som tycker att förtal av företag borde kriminaliseras. Det är i sammanhanget näthat som idén nu dyker upp och liksom i andra näthatssammanhang tycker jag alldeles definitivt att hot, även mot företag och/eller företagare, måste tas på största allvar av polisen. Men att kriminalisera förtal av företag är inte en bra idé. Här måste vi prioritera yttrandefriheten och möjligheten att kritisera företag och organisationer.

 

En lagstiftning som ger företag möjlighet att processa mot enskilda kritiker skulle ganska snabbt sätta oss i situationer liknande fallet Bananas, då bananjätten Dole försökte stämma den svenske filmaren Fredrik Gertten för förtal och kräva att filmen inte skulle visas. Det är inte en eftersträvansvärd maktbalans.

Jag håller med om att det finns tillfällen då medier springer med drevet och tänker sig dåligt för. Fallet Koppargården var ett sådant. Nu dras allt fler felaktigheter och konstigheter i det där avslöjandet fram i ljuset. Kommunals egen utredning har visat det och inom kort kommer även en genomgång från Timbro, vars granskning sägs dra i samma riktning den. Skriverierna om Koppargården har inneburit ett oåterkalleligt stigma för företaget Carema. Ingen hör namnet utan att tänka kissblöja och det spelar ingen roll att det i efterhand har skrivits om hur vägning av blöjor är ett vedertaget tillvägagångssätt, bilden är redan satt, ohjälpligt.

Trots detta tycker jag att yttrandefriheten måste väga tyngre. Möjligheten att kritisera och avslöja måste sättas före. Och här tror jag faktiskt att till och med SAC håller med mig.

 

 

Arkiv