Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Mats Odell slutar som gruppledare för KD i riksdagen. Allt annat hade varit märkligt.

När Odell utmanade och tog öppen strid mot sittande ordförande Göran Hägglund var det rimligt att anta att Odell ville se annan inriktning för och ledning av partiet. Odells själva poäng var att det var skillnad mellan honom och Hägglund. Det var just denna skillnad som enligt Odell gjorde honom själv till en bättre KD-ledare.

Göran Hägglund vann dock partimedlemmarnas förtroende och uppenbarligen vann även uppfattningen att Hägglunds ledarskap och plan för partiet var bättre än Odells.

När Odell och hans anhängare efter den av dem initierade konflikten uppmanade till endräkt var det lite överraskande. Om man önskade ett parti präglat av enighet borde man knappast ha utmanat sittande ordförande.

Att sitta kvar som ledare för den partigrupp man helst velat staka ut en annan väg för, hade inte varit möjligt. Och det hade inte varit en trovärdig endräktens företrädare som gjort det.

Frågan är vad Alf Svensson som rekommenderade en kram för att sedan leka vidare, har att säga om detta.

Arkiv