Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

En stor frihetlig delseger rapporteras från riksdagens kulturutskott. Där har motionen 2014/15:1583 ”Ingen tillståndsplikt för LAN-spel” vunnit bifall, meddelar förslagsställaren Mathias Sundin (FP) på Facebook:

Dagens hjälte är Bengt Eliasson. Han lyckades driva igenom min, Robert Hannahs och Birgitta Ohlssons motion om att ta bort tillståndsplikten för LAN-spel. Ja, det behövs tillstånd för att spela dataspel i nätverk.

Men inte så länge till. Kulturutskottet biföll motionen, tack vare Bengt, och snart tar vi den i kammaren.

Vi firade genom lite CounterStrike på Inferno Online, som betalar 70.000 kr/år för tillstånden.

Stort tack till Björn Brändewall vars idé detta var från början.

På fotot syns några av de folkpartistiska frihetshjältarna:

Lanspelandefolkpartister

Arkiv