Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Nima Sanandaji är imponerande flitig och innerlig i sitt värv. Som debattör och skribent återkommer han ofta till arenan för integrationspolitisk debatt. Den är dessvärre så minerad att många är rädda att ens beträda den.

Sanandajis senaste bidrag är boken Från fattigdom till framgång, Timbro förlag. I den drivar han sin tes att utanförskap bara kan brytas genom tillgång till arbetsmarknaden. Hjälp och stöd och introduktionskurser i tusen former kan aldrig betyda lika mycket som ett första jobb. Därför måste trösklarna in bli lägre och företagens möjligheter att växa och anställa bli bättre.

Sanandaji var själv 8 år när han kom till Sverige från Iran. Det gör inte hans idéer och resonemang mindre trovärdiga.

Arkiv